Apostolisk administrasjon

Pavens våpenskjold
Den katolske kirkens hierarki
Pave
Patriark
Kardinal
Storerkebiskop
Primas
Metropolitt
Erkebiskop
Biskop
Generalsuperior
Biskop-prelat
Biskop-abbed
Militærordinarius
Personalprelat
Abbed
Apostolisk vikar
Apostolisk eksark
Apostolisk ordinarius
Apostolisk prefekt
Apostolisk administrator

Misjonsprest sui iuris

En apostolisk administrasjon er en organisasjonsstruktur i Den katolske kirke. Den brukes i områder der befolkningsgrunnlaget og andelen av katolikker ikke tilsier opprettelsen av et bispedømme. Dens overhyrde er en apostolisk administrator.

For tiden har Den katolske kirke ni apostoliske administrasjoner på verdensbasis:

Eksterne lenkerRediger