Apostolisk administrator

En apostolisk administrator er i den katolske kirke en person som fungerer som overhyrde for en jurisdiksjon, for eksempel et bispedømme, men som ikke er den stedlige biskop (ordinarius).

Apostoliske administratorer utnevnes normalt for å styre et område i perioden mellom en biskops død eller avgang og hans etterfølgers tiltredelse. Personen som utpekes kan selv være biskop, og er da gjerne den avgående biskop eller en emeritert biskop; eventuelt kan en prest innsettes som administrator.

Det fins også permanente apostoliske administratorer. Jurisdiksjonen som de forvalter, kalles i så fall apostolisk administrasjon.

Eksterne lenker rediger