Misjon sui iuris

Pavens våpenskjold
Den katolske kirkens hierarki
Pave
Patriark
Kardinal
Storerkebiskop
Primas
Metropolitt
Erkebiskop
Biskop
Generalsuperior
Biskop-prelat
Biskop-abbed
Militærordinarius
Personalprelat
Abbed
Apostolisk vikar
Apostolisk eksark
Apostolisk ordinarius
Apostolisk prefekt
Apostolisk administrator

Misjonsprest sui iuris

En misjon sui iuris (latin missio sui iuris, «misjon med egen rett») er en organisasjonsstruktur i den katolske kirke. Den brukes i misjonsområder og ledes vanligvis ikke av en biskop, men av en prest som er direkte utsendt av Den hellige stol. Når antallet katolikker i området øker, kan misjonen bli opphøyet til et apostolisk prefektur.

Norge ble etter reformasjonen del av de nordiske misjoner, og utgjorde fra 1868 til 1869 en egen misjon sui iuris (Missio sui iuris Norvegiae), hvorpå den ble et apostolisk prefektur. I 1931 ble to ytterligere misjoner sui iuris opprettet for Midt- og Nord-Norge. De to sistnevnte ble opphøyet til apostoliske prefekturer i 1944.

For tiden har den katolske kirken ni misjoner sui iuris på verdensbasis:

Eksterne lenkerRediger