Oljeraffineri

omdanning av råolje til petroleum

Et oljeraffineri er et industrielt prosessanlegg som omdanner råolje til ulike kvaliteter av petroleum. Raffineringen foregår ved partiell destillasjon der de ulike fraksjonene tas ut ved bestemte temperaturer. Raffineriproduktene brukes vesentlig til drivstoff og oppvarming, mens noe videreforedles ved petrokjemisk industri.

Oljeraffineriet på Mongstad 40 km nord for Bergen ble satt i drift i 1975. Det er Norges største råoljeraffineri. Norges andre raffineri er Essoraffineriet i Oslofjorden som åpnet allerede i 1961.

Delprosesser rediger

 
Skjematisk flow-diagram for et oljeraffineri, med tekst på engelsk. Lengst til venstre føres råolje (crude oil) inn i raffineringsprosessene. Ord i blått viser sluttprodukter: svovel (sulfur), våtgass (LPG), butan (Butanes), flybensin og/eller parafin (Jet Fuel and/or Kerosene), (Diesel Oil), tungolje/semidiesel/bunkersolje (Fuel Oil), petroleumskoks (Petroleum Coke), asfalt (Asphalt), ulike bensinprodukter (Gasoline Blending Prod). I motsetning til for eksempel diesel kan ikke bensin tas direkte ut av råoljen, den må foredles for å få de nødvendige karakteristikkene.

Sluttprodukter rediger

Sluttprodukter fra raffineringen går vesentlig til drivstoff og oppvarming. Noen prosent er halvfabrikata til petrokjemisk industri:

Ulike krakkingprosesser kan delvis styre mengdefordelingen og fordeling av ulike kvaliteter av bensin med ulike oktantall.

Oljeraffinerier i Norge rediger

Operative raffinerier rediger

  • Mongstad-raffineriet 40 km nord for Bergen blir drevet av Equinor. Raffineriet er det største i Norge og har en årskapasitet på ca. 12 millioner tonn råolje. Raffineriet ble satt i drift 1975 med store utbygginger på slutten av 1980-tallet.[1]

Nedlagte raffinerier rediger

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Mongstad raffineri». www.statoil.com. Besøkt 2. desember 2016. 

Eksterne lenker rediger