Oljeraffineri

omdanning av råolje til petroleum

Et oljeraffineri er et industrielt prosessanlegg som omdanner råolje til ulike kvaliteter av petroleum. Raffineringen foregår ved partiell destillasjon der de ulike fraksjonene tas ut ved bestemte temperaturer. Raffineriproduktene brukes vesentlig til drivstoff og oppvarming, mens noe videreforedles ved petrokjemisk industri.

Oljeraffineriet på Mongstad 40 km nord for Bergen ble satt i drift i 1975. Det er Norges største råoljeraffineri. Norges andre raffineri er Essoraffineriet i Oslofjorden som åpnet allerede i 1961.

DelprosesserRediger

 
Skjematisk flow-diagram for et oljeraffineri, med tekst på engelsk. Lengst til venstre føres råolje (crude oil) inn i raffineringsprosessene. Ord i blått viser sluttprodukter: svovel (sulfur), våtgass (LPG), butan (Butanes), flybensin og/eller parafin (Jet Fuel and/or Kerosene), (Diesel Oil), tungolje/semidiesel/bunkersolje (Fuel Oil), petroleumskoks (Petroleum Coke), asfalt (Asphalt), ulike bensinprodukter (Gasoline Blending Prod). I motsetning til for eksempel diesel kan ikke bensin tas direkte ut av råoljen, den må foredles for å få de nødvendige karakteristikkene.

SluttprodukterRediger

Sluttprodukter fra raffineringen går vesentlig til drivstoff og oppvarming. Noen prosent er halvfabrikata til petrokjemisk industri:

Ulike krakkingprosesser kan delvis styre mengdefordelingen og fordeling av ulike kvaliteter av bensin med ulike oktantall.

Oljeraffinerier i NorgeRediger

Operative raffinerierRediger

  • Mongstad-raffineriet 40 km nord for Bergen blir drevet av Equinor. Raffineriet er det største i Norge og har en årskapasitet på ca. 12 millioner tonn råolje. Raffineriet ble satt i drift 1975 med store utbygginger på slutten av 1980-tallet.[1]

Nedlagte raffinerierRediger

  • Det tidligere Shell-raffineriet ved Tananger i Sola hadde en årskapasitet på 2,5 millioner tonn råolje. Det ble nedlagt i år 2000 etter en driftstid på ca. 32 år.
  • Et annet nedlagt raffineri er Vallø Oljeraffineri (ExxonMobil) i Tønsberg, i drift fra 1905 til 1993 med et avbrekk fra 1945 til 1950 på grunn av krigsødeleggelser. Kapasitet var svært begrenset i forhold til dagens raffinerier.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Mongstad raffineri». www.statoil.com. Besøkt 2. desember 2016. 

Eksterne lenkerRediger

 Denne energirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.