Reforming

Wikimedia-pekerside

Reforming er en petrokjemisk primærprosess i oljeraffinerier der tyngre bestanddeler av petroleum omgjøres til lettere. Dessuten fjernes uønskede stoffer som f.eks. svovel.

Det finnes to hovedtyper av reforming:

Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Reforming.