Norsk Våpenhistorisk Selskap

Norsk forening

Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) er en norsk, nasjonal våpenhistoriske forening som ble etablert i 1950. Hovedsetet ligger i Oslo, og det er flere lokalavdelinger spredt rundt i landet, det første etablert i 1972. Selskapet er medlem av FESAC (Foundation of European Societies of Arms Collectors).

Norsk Våpenhistorisk Selskap
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer989133799
Stiftet7. november 1950
LandNorge
HovedkontorOslo
Nettstednvhs.com (no)
NVS har en bondestridsøks som merke

Historie rediger

Selskapet ble stiftet av oberstløytnant og bestyrer på Hærmuseet (nå Forsvarsmuseet) Fritz C. Skaar 7. november 1950. Han ble selskapets første formann, og selskapet hadde 69 medlemmer ved stiftelsen. Ved 60-årsjubileet i 2010 hadde selskapet 850 medlemmer. Selskapet har pr 2010 åtte lokalavdelinger: Nordenfjelds (Trondheim), Kristiansand, Bergen, Bodø, Gudbrandsdalen, Hallingdal og Valdres, Haugesund og Stavanger. Selskapet har siden stiftelsen hatt et nært samarbeid med Forsvarsmuseet, og ved en eventuell oppløsing skal selskapets aktiva tilfalle museet.

Formål rediger

 Selskapet er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner. Selskapets formål er gjennom sammenkomster, våpenhistorisk forskning, publikasjoner og lignende å utbre kunnskap om våpnenes, uniformenes, draktenes og fanenes historie, særlig med henblikk på tingenes kunstneriske og kulturelle verdi. 

Statutter, §1

Aktiviteter rediger

Selskapet avholder møter hvor foredrag av både medlemmer og eksterne foredragsholdere er en vesentlig del av innholdet. Dette for å spre den kulturhistoriske kunnskapen innenfor selskapets interessefelt. I tillegg har man «Våpensamlerens 5 minutter» hvor medlemmene viser frem gjenstander og eventuelt kan stille spørsmål om gjenstandene.

Selskapet avholder årlig en utflukt, da til steder som er militærhistorisk av interesse. De holdes også en årlig auksjon hvor medlemmer kan auksjonere bort gjenstander. I tillegg avholdes Våpentinget, som er er en utstilling hvor medlemmene stiller ut gjenstander etter modell fra bondebevæpningen. Det gis premier til de beste utstillerne i åtte forskjellige klasser.

Studier og forskning er en viktig del av selskapets og medlemmenes virksomhet. Dette ofte i samarbeid med museer og andre historierelaterte selskap og foreninger. Dette har blant annet resultert i utstillinger.

Publikasjoner rediger

Selskapet gir ut medlemsbladet MTM (meddelelse til medlemmene) med referat fra møter, faglige artikler og annen informasjon til medlemmene. I tillegg har selskapet utgivelse av en årbok som har blitt utgitt årlig siden 1977. Boken er hovedsakelig skrevet av medlemmene selv, og har egen redaktør som sørger for høyt nivå på utgivelsene.

Annet rediger

Ifra år 2000 kreves det medlemskap i godkjent samlerorganisasjon for å bli registrert våpensamler av registreringspliktige skytevåpen, NVS er en av to slike i Norge pr. 2021. Enhver norsk statsborger kan bli medlem av selskapet på vilkår som til en hver tid er vedtatt av generalforsamlingen. En tegning av en bondeøks fra begynnelsen av 1600-tallet er selskapets merke, vedtatt i 1962.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger