Nordre Gudbrandsdalen

norsk valgkrets til Stortingsvalg 1906 - 1918

Nordre Gudbrandsdalen var en valgkrets i Kristians amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Nordre Gudbrandsdalen valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Nordre Gudbrandsdalen bestod av herredene Dovre, Lesje/Lesja, Skiaaker/Skjaak, Lom, Våge/Vaagaa, Nordre Fron, Hedalen/Heidal og Sell med rundt 20 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Arbeiderdemokratene Venstre Høyre og Frisinnede Venstre Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 204 51,7% 690(V), (H)
424(V)
47,8%
1909[5] 968(V og A) 33,7% 1 409 36,0% 1 027(Uavh. V) 35,7% 1 340 34,2% 863 30,0% 1 163 29,7%
1912[6] 1 876 44,9% 2 624 53,3% 1 854 44,4% 2 246 45,6% 441 10,6%
1915[7] 2 189 41,4% 3 644 56,3% 595 11,3% 2 078 39,4% 2 702 41,7% 412 7,8% 123 1,9%
1918[8] 2 361 43,3% 3 329 46,9% 2 224(L) og FV) 40,7% 3 306 46,6% 854 15,7% 456 6,4%
1918 omvalg(1) 3 908 52,5% 3 332 44,7% 202 2,7%

(1)Stortinget forkastet valget, og nyvalg ble avholdt 24. februar 1919. Johan Castberg fikk flest stemmer i det ordinære valget, men ble også innvalgt for Søndre Gudbrandsdalen valgkrets.

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant Parti
1907–1909 Statsadvokat Johan Castberg, Østre Toten Arbeiderdemokratene Gårdbruker Edvard Olsen Landheim, Dovre Venstre
1910–1912 Gårdbruker Edvard Olsen Landheim, Dovre Venstre og Arbeiderdemokratene Gårdbruker J. O. Domaas, Lesje Frisinnede Venstre
1913–1915 Gårdbruker Edvard Olsen Landheim, Dovre Arbeiderdemokratene og Venstre Sersjant og gårdbruker K. Hole, Vaage Venstre og Arbeiderdemokratene
1916–1918 Gårdbruker Edvard Olsen Landheim, Dovre Arbeiderdemokratene Lærer og kirkesanger Johannes Torsteinsen Krukhoug, Nordre Fron Arbeiderdemokratene
1919–1921 Kirkesanger Johannes Torsteinsen Krukhoug, Nordre Fron Arbeiderdemokratene Gårdbruker O. O. Aanstad, Skjaak Arbeiderdemokratene

ReferanserRediger