Søndre Gudbrandsdalen

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Søndre Gudbrandsdalen var en valgkrets i Kristians amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Søndre Gudbrandsdalen valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Søndre Gudbrandsdalen bestod av herredene Søndre Fron, Ringebu, Øier/Øyer,Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Fåberg med rundt 20 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Arbeiderdemokratene Høyre og Frisinnede Venstre Venstre Socialistene
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 732 56,8% 1 251 41,1%
1909[5] 2 030 38,7% 2 696 51,3% 524 10,0%
1912[6] 3 553 59,1% 2 462 40,9%
1915[7] 4 176 55,7% 3 306 44,3%
1918[8] 4 006 52,6% 2 999 39,4% 600 7,9%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Kirkesanger Sigurd Andersen Fedje, Østre Gausdal Arbeiderdemokratene Herredskasserer E. T. Berge
1910–1912 Gårdbruker og bankbestyrer Erik Mathiassen Enge, Østre Gausdal Frisinnede Venstre og Høyre Gårdbruker Johannes Jensen Skoug, Faaberg
1913–1915 Sorenskriver Johan Castberg, Østre Toten Arbeiderdemokratene og Venstre Kaptein Alf Mjøen, Vardal
1916–1918 Sorenskriver Johan Castberg, Østre Toten Arbeiderdemokratene Gårdbruker Peder Aslak Berntsen Owren, Faaberg
1919–1921 Sorenskriver Johan Castberg, Østre Toten Arbeiderdemokratene Gårdbruker Peder Aslak Berntsen Owren, Faaberg

ReferanserRediger