NAWSARH-prosjektet

NAWSARH-prosjektet (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter) er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre. Prosjektet startet opp 25. oktober 2007 med mål om at alle Sea King-helikoptrene skulle være erstattet med nye, tidsmessige redningshelikoptre innen 2020. 19. desember 2013 ble det underskrevet kontrakt mellom daværende AgustaWestland og regjeringen om kjøp av 16 helikoptre av typen AgustaWestland AW101[1].

SAR Queen, AgustaWestland AW101 i norsk tjeneste.
Helikopteret i britisk tjeneste

På grunn av forsinkelser i prosjektet er målet at AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser i løpet av 2023.[2]

Luftforsvarets 330 skvadron tester og evaluerer de nye helikoptrene på redningshelikopterbasen på Sola flystasjon.[3] De første AW101 ble tatt i bruk 1. september 2020.[4]

OmfattelseRediger

Prosjektet inkluderer 16 nye redningshelikoptre, infrastruktur- og basetiltak, sykehustilpasninger, vedlikehold, logistikk, drift og to Super Puma-helikoptre på Svalbard.[5]

ProsjektorganisasjonRediger

Prosjektet styres av Rednings- og beredskapsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, som også har et brukerforum for redningshelikoptertjenesten som rådgivende organ. Brukerforum er et organ, ledet av departementet og sammensatt av representanter fra organisasjoner med brukere av redningshelikoptertjenesten, som skal bidra med kunnskap innenfor de områdene de representerer. Målet er å ivareta brukernes interesser. Her sitter blant annet representanter for de frivillige organisasjonene, yrkes- og fagorganisasjoner, forsvaret, politi og redningssentralene. Prosjektet har 4–5 fast ansatte medarbeidere og i tillegg fast oppnevnte medarbeidere fra Luftforsvaret og fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er eksperter på operative forhold innen redningshelikoptertjeneste fra 330 skvadron og innen luftambulanse og anestesi. Prosjektet benytter i tillegg innleide konsulenter for operative, tekniske, juridiske og økonomiske forhold.[6]

Som alle offentlige anskaffelser over 500 millioner kroner er prosjektet pålagt å arbeide under det såkalte KS-ordningen.[7] Det betyr at det måtte utarbeides en rekke dokumenter for å belyse alle sider av anskaffelsen[8].

BakgrunnRediger

Fostervollutvalget (NOU 1997:3), ledet av Alv Jakob Fostervoll, slo fast at det var behov for å skifte ut Sea King-redningshelikoptrene med noe nytt og bedre.[9] Basert på Fostervollutvalgets rapport leverte Justisdepartementet Stortingsmelding nr. 44 (2001–2002) «Om redningshelikoptertjenesten i fremtiden» til Stortinget den 11. mai 2001.[10] Da Stortinget behandlet saken den 16. mai 2002 ønsket et flertall på Stortinget at det skulle etableres et helikopterfaglig forum, som skulle gjennomgå aktuelle fremtidige redningshelikoptre i Norge.

Justisdepartementets helikopterfaglige forum leverte sitt dokument «Utredning om redningshelikoptre» med forslag til krav til nye redningshelikoptre 13. juni 2003.[11] Da Norge bestilte nye helikoptre til Luftforsvaret gjennom Nordic Standard Helicopter Procurement (NSHP) Project i 2001, ble det i tillegg til anskaffelse av 14 NH90 helikoptre til kystvakt og fregatt-tjeneste også tatt opsjon på ti NH90 til bruk som redningshelikopter.[12] Etter en reforhandlingsrunde der det viste seg at NH90 ikke tilfredsstilte de kravene som Justisdepartementet hadde utarbeidet basert på helikopterfaglig forums anbefalinger,[13] besluttet regjeringen i 2007 å si fra seg opsjonene og starte anskaffelsesprosessen på nytt.

FramdriftRediger

 • 25. august 2007 Prosjektets oppstart
 • 30. november 2007 Samarbeidsavtale mellom Norge og Island om anskaffelsen ble undertegnet[14]
 • 13. august 2008 RFI (Request for Information) ble publisert
 • 27. september 2010 Første del av KS-ordningen (KS1) ble fullført[15]
 • 28. september 2011 Siste del av KS-ordningen (KS-2) ble fullført[16]
 • 24. juni 2011 Stortingsproposisjon nr. 146 (2010–2011) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020 ble vedtatt i regjeringen[17]
 • 24. oktober 2011 ble prekvalifiseringen for leveranse av inntil totalt 25 helikoptre, inkludert Island og opsjoner, utlyst[18]
 • 20. desember 2011 var fristen for å levere dokumentene for prekvalifiseringen
 • 22. desember 2011 ble søkerne i prekvalifiseringsrunden publisert på prosjektets hjemmeside
 • 15. februar 2012 ble det publisert hvilke selskaper som er prekvalifisert for å kunne gi tilbud på levering av nye rednings­helikoptre med tilhørende utstyr og vedlikeholdsløsninger til erstatning for dagens Sea King
 • 12. juli 2012 ble anbudsinvitasjon sendt ut til de fire prekvalifiserte kandidatene.
 • 18. desember 2012 var tidsfrist for å levere tilbud.
 • 9. juli 2013 informerte regjeringen om at det ville bli ført videre forhandlinger med forhandlerne AgustaWestland og Eurocopter.[19]
 • 8. november 2013 informerte regjeringen om at det ville bli innledet sluttforhandlinger med AgustaWestland.[20]
 • 19. desember 2013 ble kontrakten mellom AgustaWestland og regjeringen underskrevet.[1]
 • 21. mars 2016 ble første testflyging foretatt.[21]
 • 31. mai 2016 ble de to første redningshelikopterne avduket i Yeovil i Storbritannia.[22]
 • 17. november 2017 var det første av de nye redningshelikoptrene levert på Sola lufthavn.[23]
 • 24. november 2017 veltet det første av de nye redningshelikoptrene på bakken, og fikk store skader.[24]
 • 15. januar 2019 konkluderte Statens havarikommisjon for Forsvaret med at årsaken til at det første helikopteret veltet var en rekke menneskelige og organisatoriske faktorer, deriblant mangler i besetningens erfaring med og kunnskap om helikoptertypen, utilstrekkelig risikobevissthet, avvik fra sjekklisten, og feil og mangler i opplæringen.[25]
 • 20. mars: Det femte redningshelikopteret blir levert på Sola av Forsvarsmateriell.[26]
 • 14. mai 2019 melder regjeringen at Leonardo Helicopters har utfordringer med utvikling og godkjenning av de nye redningshelikoptrene, og ikke kan avklare når AW101 skal erstatte Sea King.[27]
 • 8. april 2020: Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at ytterligere tre helikoptre planlegges levert før sommeren. Det tas sikte på å sette de første helikoptrene i drift første halvår 2020. Imidlertid antas det at det vil kunne oppstå forsinkelser blant annet som følge av håndteringen med situasjonen med koronaviruspandemien.[3]
 • 12. mai 2020: Regjeringen melder i sitt forslag til revidert statsbudsjett at forventet driftoppstart forskyves til andre halvår 2020. Dette på grunn av at koronaviruspandemien har forsinket fremdriften, ettersom leverandøren er lokalisert i Nord-Italia og Storbritannia, samt at smitteverntiltak har begrenset Forsvarets bemanning i prosjektets innføringsprogram.[28][29]
 • 2. juli 2020: Justis- og beredskapsdepartementet melder til Aftenposten at «Det tas sikte på oppstart med nye helikoptre på Sola-basen i september.»[30]
 • 1. september 2020: AW101 overtar for Sea King på Sola.[31][32]
 • 14. mai 2021: AW101 overtar for Sea King på Ørland.[33]

HelikopteretRediger

 
Et norsk Leonardo AW101 i 2017

Utdypende artikkel: AgustaWestland AW101

AW101 har langt bedre rekkevidde, hastighet og evne til å operere i dårlig vær enn Sea King og skal kunne redde 20 nødlidende cirka 278 kilometer fra kysten innen to timer. Det er over fire ganger kapasiteten til Sea King.[3]

Aktuelle kandidaterRediger

Etter RFI-prosessen var følgende nevnt som foreløpig aktuelle kandidater:

Følgende kandidater leverte inn søknad om prekvalifisering:

Norge:

Island:

Følgende leverandører ble prekvalifisert:

Norge:

NavnRediger

1. september ble navnet på det nye redningshelikopteret offentliggjort: SAR Queen.[34]

ReferanserRediger

 1. ^ a b Justisministeren kjøpte 16 helikoptre NRK Rogaland (19. desember 2013)
 2. ^ https://www.tu.no/artikler/nord-norge-ma-vente-pa-nye-redningshelikoptre/514538
 3. ^ a b c https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/AdwJ8x/Koronaviruset-forsinker-nye-redningshelikoptre
 4. ^ https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/tjenestesteder/sola
 5. ^ https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/GG83OB/helikopterskandalen-pa-sola-vokser-advokatregningene-har-nadd-75-mil
 6. ^ NAWSARH organisering[død lenke]
 7. ^ Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer
 8. ^ Så mye bedre er de nye redningshelikoptrene www.tu.no
 9. ^ NOU 1997: 3 Om Redningshelikoptertjenesten
 10. ^ St.meld. nr. 44 (2000-2001) Redningshelikoptertjenesten i fremtiden
 11. ^ «Fremtidig redningshelikoptertjeneste for Norge - en innstilling fra Helikopterfaglig Forum». Arkivert fra originalen 21. februar 2014. Besøkt 28. november 2011. 
 12. ^ «Slår alarm om nye redningshelikoptre». VG (norsk). Besøkt 5. april 2018. 
 13. ^ Norsk all-værs SAR helikopter til Justisdepartementet NAWSARH Arkivert 20. desember 2013 hos Wayback Machine.
 14. ^ Cooperation agreement between Justis- og Politidepartementet, (Ministry of Justice and the Police), Norway and Dóms- og kirkjumálaráduneytid, Iceland, Acquisition and commissioning of new rescue helicopters
 15. ^ «Concept study». Arkivert fra originalen 5. august 2012. Besøkt 28. november 2011. 
 16. ^ The Requirement Document KS2 (Public version) Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter[død lenke]
 17. ^ Prop. 146 S (2010–2011) Proposisjon til Stortinget Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020
 18. ^ The acquisition process has been announced[død lenke]
 19. ^ Går videre med to tilbydere av redningshelikoptre.
 20. ^ AgustaWestland til sluttforhandlinger om nye redningshelikoptre. Justis- og beredskapsdepartementet. (8. november 2013)
 21. ^ «Første flight for Sea Kings arvtaker - Flynytt». www.flynytt.no. Besøkt 30. mars 2016. 
 22. ^ Nye redningshelikoptre avduket
 23. ^ [1]
 24. ^ [2]
 25. ^ Teknisk Ukeblad: Tidspress og manglende opplæring bidro til at AW101-helikopteret veltet på Sola
 26. ^ https://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/det-femte-redningshelikopteret-er-levert[død lenke]
 27. ^ https://www.tu.no/artikler/revidert-tor-enna-ikke-si-nar-nye-redningshelikoptre-skal-overta/465241
 28. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 5. juni 2020. Besøkt 13. mai 2020. 
 29. ^ https://www.tu.no/artikler/skylder-pa-korona-og-produsenten-nok-en-forsinkelse-for-nye-aw101-redningshelikoptre/491985
 30. ^ https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/0nPXbJ/har-bestemt-seg-klart-for-nye-redningshelikoptre-pa-sola
 31. ^ https://www.nrk.no/nordland/den-1.-september-overtar-aw101-stafettpinnen-etter-seaking-som-norges-redningshelikopter-1.15138272
 32. ^ Dette er landets nye «Sea King»: – Kan fly raskere, høyere og lengre enn før. NRK. Besøkt 13. oktober 2020
 33. ^ «Ørland er operative med SAR Queen». Forsvaret. Besøkt 11. januar 2022. 
 34. ^ https://www.tu.no/artikler/overtar-for-sea-king-i-dag-nytt-redningshelikopter-har-fatt-nytt-navn/498387

Eksterne lenkerRediger