Passasjer

person som reiser med en farkost uten å betjene den

En passasjer er en person som reiser med et transportmiddel, som for eksempel en båt, en bil, et tog, et fly, en buss eller en drosje, uten selv å føre det. Passasjeren har lite eller ikke noe ansvar for å føre transportmiddelet eller for at transportmiddelet kommer frem til destinasjonen. Transpormiddelets besetning, som for eksempel piloten, skipsføreren eller sjåføren, regnes vanligvis ikke som en passasjer mens de er i tjeneste.

I mange land, og på ulike offentlige transportmidler, kan passasjerer bli delt inn i tre klasser som skilles fra hverandre på komfort og betalingsevne eller -vilje:

  • 1. klasse er dyrest og har best komfort.
  • 2. klasse er en mellomklasse.
  • 3. klasse er billigst og har den dårligste komforten.

Se også

rediger