Blindpassasjer

For den norske miniserien fra 1978, se Blindpassasjer (TV-serie)

Blindpassasjer er først og fremst en betegnelse på en passasjer som ikke lovlig befinner seg i transportmiddelet som benyttes. Det kan være snakk om at passasjeren ikke har betalt for seg, ikke har lov til å være i transportmidlet og/eller befinner seg i en del av transportmidlet hvor de andre og lovlige passasjerene ikke oppholder seg. Blindpassasjerer befinner seg som oftest på båter og er ofte flyktninger fra afrikanske land. Det fins riktignok mange eksempler på blindpassasjerer ombord i busser, biler, tog og også fly, sistnevnte med katastrofale konsekvenser, selv om enkelte har overlevd. Typiske steder er lasterom, rom hvor bagasje oppbevares eller i hjulbrønnen på flyet. Ulike land, lover og selskaper behandler blindpassasjerer ulikt, selv om få av de afrikanske båtflyktningene får oppholdstillatelse.