Bagasje

esker eller beholdere til å bevare en reisendes eiendeler i

Bagasje er det av klær, toalettsaker og annet utstyr en har med seg når en er ute og reiser på lengre turer og med beregnet mere enn få timers fravær. I noen sammenhenger kalles bagasjen for reisegods, som var NSBs gamle navn for slikt som skulle sendes i egen reisegodsavdeling og utleveres ved ankomst.

Ski sendt som reisegods av NSB i 1964

Hva en har med seg, og hva man transporterer bagasjen i, varierer med reisemåte og formål. For en enkelt person på reise med offentlig transportmiddel, er det vanligst med bag, koffert eller ryggsekk.

Flyselskapene har satt grenser for både samlet bagasjevekt, og ytre mål for kabinbagasje, mens andre former for transport på land eller sjø, ikke har slike grenser. Det er også grenser for hva man kan medbringe i bagasjen når man reiser med fly. Eksempler på gjenstander man ikke kan medbringe i bagasjen er:

  • Radioaktivt materiell
  • Diverse sprengstoff

Reiser man med egen bil på lengre turer, vil det kun være bagasjerommets størrelse og bilens maksimalvekt som setter grenser.

TriviaRediger

Som en kuriositet kan nevnes at engelskspråklige turister ble fascinert av uttrykket «Godsekspedisjon», i eldre stavemåte Godsekspedition, som ble feillest som «God's expedition». Samtidig var der jernbanestasjoner både på Paradis og i Hell med slike ekspedisjoner.