Flyselskap

bedrifter som tilbyr transport via luft

Et flyselskap er et sivilt luftfartsforetak som transporterer personer og/eller gods i fly mot vederlag/betaling. Offisielt heter dette ervervsmessig luftfart med fly. Flyselskaper leier eller eier sine fly som de bruker til å tilby disse tjenestene, og de kan danne partnerskap eller allianser med andre flyselskap for å dra felles nytte av samarbeidet.

Industrioversikt rediger

Flyselskaper varierer i størrelse fra de som har ett fly, til store internasjonale selskaper som har hundrevis av fly. Tjenestene som tilbys av flyselskaper kan kategoriseres som transkontinentale, intrakontinentale, regionale eller innenriks, og de kan operere som faste ruter eller charterflyvninger.