Miljøstatus

Miljøstatus viser miljøets tilstand og utvikling i Norge. Nettstedet drives i et samarbeid mellom flere statlige etater. Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

De ulike etatene har faglig ansvar på sine felt, og de produserer og kvalitetssikrer innholdet på dette nettstedet. I tillegg til Miljødirektoratet bidrar disse: Artsdatabanken, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Enova, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Mattilsynet, Meteorologisk institutt, Norges geologiske undersøkelser, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

Viktige dataleverandører er: Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning og Statistisk sentralbyrå.

Kartverket leverer grunnkartet for Miljøstatus-kartet.

Eksterne lenkerRediger