Miljøstatus er et nettsted som drives i et samarbeid mellom flere statlige etater. Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

De ulike etatene har faglig ansvar på sine felt, og de produserer og kvalitetssikrer innholdet på dette nettstedet. I tillegg til Miljødirektoratet bidrar disse: Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet (koordinerer arbeidet med indikatorer for miljøtilstanden i havet), Mattilsynet, Kystverket, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)] og Norges geologiske undersøkelser (NGU)].

Viktige dataleverandører er: Norsk institutt for vannforskning (Niva)], Norsk institutt for luftforskning (Nilu)] og Norsk institutt for naturforskning (Nina)] og Statistisk sentralbyrå (SSB)].

Statens kartverk leverer grunnkartet for Miljøstatus-kartet.

Eksterne lenkerRediger