Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges fremste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål knyttet til vann i elver, innsjøer, fjorder, kystnære farvann, havet og urbane områder. NIVA kombinerer forskning, overvåking, utredning, problemløsning og rådgivning og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning
Offisielt navnNorsk institutt for vannforskning, Norwegian Institute for Water Research
TypeStiftelse
Org.nummer855 869 942
Stiftet1. juli 1958[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlem avNorske institusjoner som publiserer artsdata i GBIFRediger på Wikidata
Ansatte200
Nettstedhttps://www.niva.no/ (norsk)

NIVA utvikler kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. NIVAs brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for offentlig forvaltning, norsk næringsliv og for Norges interesser internasjonalt. Instituttet har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid.

NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre som innstilles av en valgkomité oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd. NIVAs ansatte velger tre styremedlemmer blant de ansatte.

OrganisasjonRediger

NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en storskala marin forskningsstasjon ved Drøbak.

NIVA har i overkant av 300 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig bakgrunn. NIVA har flere heleide datterselskaper med til sammen ca. 150 ansatte.

Pål Molander er administrerende direktør i NIVA.

OppgaverRediger

NIVAs samfunnsoppdrag er å bidra med forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig.

Nasjonale og internasjonale forskningsoppdrag utgjorde 25 % av omsetningen i 2019, og NIVA deltar i flere store forskningsprogrammer finansiert av Norges forskningsråd og EUs rammeprogram.

Offentlig forvaltning er i dag NIVAs viktigste kundegruppe og utgjorde rundt 39 % av NIVAs omsetning i 2019. Nasjonale overvåkingsprogrammer for kyst og vassdrag har i mange år vært en viktig del av oppdragene.

NIVAs oppdrag for industri og næringsliv utgjør ca. 25 % av omsetningen. Oppdragene omfatter forsknings- og utviklingsarbeid, miljøovervåking, utredninger og annen rådgivning.

NIVA mottar årlig en basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Basisbevilgningen utgjorde om lag 11 % av NIVAs omsetning i 2019. Basisbevilgningen går til konkrete forskningsoppgaver for å sikre kompetanseutvikling i tråd med NIVAs strategi.

Brutto omsetning for stiftelsen NIVA var i 2019 på ca. 400 millioner NOK.

Mer enn 6.000 NIVA-rapporter er tilgjengelig via NIVAs rapportarkiv.

SamarbeidspartnereRediger

NIVA har mange samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har instituttet et tett samarbeid med andre forskningsinstitutter og flere universiteter, men også med bedrifter og næringsklynger.

NIVA er medlem av CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn), et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. NIVA er i tillegg medlem av FRAM Nordområdesenter for klima- og miljøforskning i Tromsø.

NIVA er tilknyttet Forskningsinstituttenes fellesarena og Miljøalliansen.

DatterselskaperRediger

Stiftelsen NIVA er morselskap i NIVA-konsernet som omfatter de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile SA, NIVA-Tech AS og NIVA China Ltd.

Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap som tilbyr forskning og rådgivning innenfor miljø og klima i nordområdene, med petroleumsindustrien og akvakulturnæringen som viktige kundegrupper. Akvaplan-niva AS har hovedkontor i Tromsø og avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Alta, Kirkenes og på Island.

NIVA Chile SA er et forskningsbasert aksjeselskap som tilbyr forskning og rådgivning innenfor akvakultur. Selskapet har kontor i Puerto Varas, Chile.

NIVA-Tech AS er et innovasjonsselskap og arbeider med kommersialisering av NIVAs kompetanse, tjenester, produkter og teknologi.

NIVA China Ltd ble opprettet i 2017 som et datterselskap av NIVATech AS. NIVA China tilbyr rådgivning, tjenester og teknologi knyttet til vann og miljøforurensninger.

ReferanserRediger

  1. «Om NIVA»: NIVAs hjemmeside.[2]
  1. ^ NSD - Norsk senter for forskningsdata, www.nsd.no[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ «Om NIVA». NIVA (engelsk). Besøkt 27. november 2018. 

Eksterne lenkerRediger