Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning
Offisielt navnNorsk institutt for vannforskning
TypeStiftelse
Org.nummer855 869 942
Stiftet1958
LandNorge
HovedkontorOslo
Ansatte200
Nettstedhttps://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges fremste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål knyttet til vann i elver, innsjøer, fjorder, kystnære farvann, havet og urbane områder. NIVA kombinerer forskning, overvåking, utredning, problemløsning og rådgivning og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA utvikler kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. NIVAs brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for offentlig forvaltning, norsk næringsliv og for Norges interesser internasjonalt. Instituttet har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid.

NIVA ble opprettet i 1958 og er organisert som en stiftelse med et styre. Styret består av åtte medlemmer, hvorav tre velges av og blant de ansatte.

OrganisasjonRediger

NIVA har hovedkontor i Oslo, regionavdelinger i Bergen, Grimstad og Hamar, en forskningsstasjon på Solbergstrand ved Drøbak og en landfilial i København registrert som NIVA Danmark.

NIVA hadde i 2017 240 ansatte.

NIVA har flere hel- og deleide datterselskaper.

Greta Bentzen tiltrådte stillingen som administrerende direktør i februar 2010.

NIVAs aktivitet er organisert i 14 seksjoner med egne forskningsledere:

OppgaverRediger

NIVAs samfunnsoppdrag er å bidra med forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig.

Nasjonale og internasjonale forskningsoppdrag utgjorde 29 % av omsetningen i 2017, og NIVA deltar i flere store forskningsprogrammer finansiert av Norges forskningsråd og EUs rammeprogram.

Offentlig forvaltning er i dag NIVAs viktigste kundegruppe og utgjør rundt 42 % av NIVAs omsetning. Nasjonale overvåkingsprogrammer for kyst og vassdrag har i mange år vært en viktig del av oppdragene.

NIVAs oppdrag for industri og næringsliv utgjør ca. 17 % av omsetningen. Oppdragene omfatter forsknings- og utviklingsarbeid, miljøovervåking, utredninger og annen rådgivning.

NIVA mottar årlig en basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Basisbevilgningen utgjorde omlag 12 % av NIVAs omsetning i 2017. Basisbevilgningen går til konkrete forskningsoppgaver for å sikre kompetanseutvikling i tråd med NIVAs strategi.

Brutto omsetning i 2017 var på ca. 300 millioner NOK.

Mer enn 6.000 NIVA-rapporter er tilgjengelig via NIVAs rapportarkiv.

SamarbeidspartnereRediger

NIVA har mange samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har instituttet et tett samarbeid med andre forskningsinstitutter og flere universiteter, men også med bedrifter og næringsklynger.

NIVA er medlem av CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn), et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. NIVA er i tillegg medlem av FRAM Nordområdesenter for klima- og miljøforskning i Tromsø.

NIVA er tilknyttet Forskningsinstituttenes fellesarena og Miljøalliansen.

DatterselskaperRediger

Stiftelsen NIVA er morselskap i NIVA-konsernet som omfatter de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile SA, NIVA-Tech AS og NIVA China Ltd.

Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap som tilbyr forskning og rådgivning innenfor miljø og klima i nordområdene, med petroleumsindustrien og akvakulturnæringen som viktige kundegrupper. Akvaplan-niva AS har hovedkontor i Tromsø og avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Alta, Kirkenes og på Island.

NIVA Chile SA er et forskningsbasert aksjeselskap som tilbyr forskning og rådgivning innenfor akvakultur. Selskapet har kontor i Puerto Varas, Chile.

NIVA-Tech AS er et innovasjonsselskap og arbeider med kommersialisering av NIVAs kompetanse, tjenester, produkter og teknologi.

NIVA China Ltd ble opprettet i 2017 som et datterselskap av NIVATech AS. NIVA China tilbyr rådgivning, tjenester og teknologi knyttet til vann og miljøforurensninger.

ReferanserRediger

  1. «Om NIVA»: NIVAs hjemmeside.[1]
  1. ^ «Om NIVA». NIVA (engelsk). Besøkt 27. november 2018. 

Eksterne lenkerRediger