Miljøovervåking

Miljøovervåking beskriver prosesser og aktiviteter som er nødvendig for å fange opp og overvåke endringer i miljøet. Målet med miljøovervåking er å fange opp uheldige endringstendenser på et tidlig tidspunkt før det er for sent å snu en negativ utvikling. Gjennom systematisk overvåking og rullerende rapportering kartlegges hvilke konsekvenser som kan forventes og om tiltakene har den effekten som er ønskelig eller ikke. Resultater fra overvåking gir påvirkningsmuligheten til å styre utviklingen i den ønskete retningen. Det bidrar også til å formulere nye politiske mål eller revidere eksisterende mål. Overvåkingen har derfor også en viktig betydning for prioriteringer innenfor miljøforvaltningens arbeidsområder.

Eksempelvis bruker Riksantikvaren dette som verktøy for å følge utviklingen for noen prioriterte kategorier kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Også Miljødirektoratet gjennomfører sytematisk naturovervåking.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger