Militære grader i Bundeswehr

Militære grader i Bundeswehr viser de tjenestegrader som finnes i Tysklands forsvar.

Militært personellRediger

Det militære personell i Bundeswehr deles inn i følgende kategorier: offiserer, fagoffiserer, underoffiserer (feltvebler), underoffiserer (fagunderoffiserer), vervede og utskrevne.

Offiserer (Offiziere)Rediger

Offiserer rekrutteres blant unge menn og kvinner i alderen 17-25 år, med avlagt eksamen artium. I utdanningen inngår 39 måneder ved et av Bundeswehrs universiteter. Avhengig av forsvarsgrein finner denne utdanningen sted enten før eller etter opprykk til Leutnant. De tilhører en av følgende tjenestegrener: tropptjeneste, geoinformasjon, sanitet eller musikk. Offiserer tillsettes på åremål med 12 års plikttjeneste. Sanitetsoffiserer som har fått sin medisinske utdanning betalt av Bundeswehr har 15 års plikttjeneste. Et begrenset antall offiserer kan etter en tid få stilling som uavsettelig embetsmann (Berufsoffizier). En Leutnant er enten student ved en av Bundeswehrs universiteter eller troppsjef. Oberleutnant er troppsjef, Hauptmann kompanisjef, Major nestkommanderende bataljonsjef, Oberstleutnant bataljonsjef og Oberst regimentsjef eller nestkommanderende brigadesjef.[1] [2]

Fagoffiserer (Fachoffiziere)Rediger

Fagoffiserer, eller Offiziere des militärfachlichen Dienstes (OffzMilFD), rekrutteres blant feltvebler (se nedenfor) med avlagt realskoleeksamen. De tilhører en av følgende tjenestegrener: tropptjeneste, fagtjeneste, geoinformasjon, sanitet eller musikk og gjennomgår en treårig offiserssutdanning. Etter fullført utdanning blir de Leutnanter og får etter tre år stilling som uavsettelig embetsmann (Berufsoffizier). Det høyeste grad som kan oppnås er Stabshauptmann. Fra 2021 kan den som har gyldig sertifikat for helikopterpiloter i kommersiell trafikk og instrumentflysertifikat samt de som har flygeledersertifikat ansettes direkt som fagoffiser. De får tre år etter ansettelsen stilling som uavsettelig embetsmann (Berufsoffizier).[3]

Underoffiserer (feltvebler) (Unteroffiziere: Feldwebel)Rediger

Feltvebler er underoffiserer (avdelingsbefal) som rekruttes blant unge menn og kvinner i alderen 17-25 år, med avlagt realskoleeksamen eller grunnskole og lærlingutdanning. De tilhører en av følgende tjenestegrener: tropptjeneste, fagtjeneste, geoinformasjon, sanitet eller musikk. Etter tre års utdanning vil befalseleven bli forfremmet till Feldwebel. Feltvebler tillsettes på åremål med 12 års plikttjeneste. Et begrenset antall kan etter en tid få stilling som uavsettelig embetsmann (Berufsunteroffizier). Feldwebel og Oberfeldwebel er lagfører i geværtropp og tilsvarende eller instruktører ved tropp. Hauptfeldwebel og Stabsfeldwebel er troppsjef eller har administrative stillinger på kompaninivå. Oberstabsfeldwebel har administrative stillinger på bataljonnivå. [4] [5]

Underoffiserer (fagunderoffiserer) (Unteroffiziere: Fachunteroffiziere)Rediger

Fagunderoffiserer rekrutteres blant unge menn og kvinner i alderen 17-25 år med grunnskole og lærlingutdanning. De er virksomme i sitt fagområde. De tilhører en av følgende tjenestegrener: fagtjeneste, sanitet eller musikk. Etter ett års utdanning vil befalseleven bli forfremmet til Unteroffizier. Fagunderoffiserer tillsettes på åremål med 8 års plikttjeneste. De kan bli feltvebler (se ovenfor) i sin tjenestegren. Unteroffiziere og Stabsunteroffiziere er fagunderoffiserer innen sanitet, elektronikk, stab, informasjonsteknologi og lignende.[6] [7]

GrenadererRediger

Grenaderer rekrutteres blant menn og kvinner i alderen 17-32 år, med avklart obligatorisk skolegang. De tillsettes på åremål i 4-6 år. Grenadier er rekrutt, Gefreiter gjennomgår jobbtrening, Obergefreiter og Hauptgefreiter er utdannede soldater, Stabsgefreiter og Oberstabsgefreiter er erfarne soldater, som også kan fungere som nestlagfører.[8] Fra 2021 er gradene Korporal og Stabskorporal tilkommet. Målet med dette tiltaket er å muliggjøre et prestasjonsbasert opprykk til fremtredende stillinger for spesielt egnede grenaderer i troppstjeneste. Det grunnleggende kravet er grad som Oberstabsgefreiter.[9]

Grader og distinksjonerRediger

NATO-kode Grenaderer
(lønnsgrader i sort)
Fagunderoffiserer
(lønnsgrader i sort)
Feltvebler
(lønnsgrader i sort)
Fagoffiserer
(lønnsgrader i sort)
Offiserer
Sanitetsoffiserer (lønnsgrader i sort)
Tilsvarende
norsk grad
OR-1  
Grenadier A3
- - - - Menig
Ledende menig
OR-2  
Gefreiter A3Z
- - - - Visekorporal
OR-3  
Obergefreiter A4
- - - - Visekorporal 1. klasse
 
Hauptgefreiter A4Z
- - - -
OR-4  
Stabsgefreiter A5
- - - - Korporal
 
Oberstabsgefreiter A5Z
- - - -
 
Korporal A6
- - - - Korporal 1. klasse
 
Stabskorporal A6Z
- - - -
OR-5 -  
Unteroffizier A5
- - - Sersjant
-  
Stabsunteroffizier
A6-7
- - - Sersjant 1. klasse
OR-6 - -  
Feldwebel A7
- - Oversersjant
- -  
Oberfeldwebel A7Z
- -
OR-7 - -  
Hauptfeldwebel A8
- - Stabssersjant
OR-8 - -  
Stabsfeldwebel A9
- - Kommandersersjant
OR-9 - -  
Oberstabsfeldwebel A9Z
- - Sersjantmajor
OF-1 - - -  
Leutnant A9
 
Leutnant A9
Fenrik
- - -  
Oberleutnant A10
 
Oberleutnant A10
Løytnant
OF-2 - - -  
Hauptmann A11-12
 
Hauptmann A11-12
Stabsarzt A13
Kaptein
- - -  
Stabshauptmann A13
-
OF-3 - - -  
Major A13
Oberstabsarzt A14
Major
OF-4 - - - -  
Oberstleutnant A14-15
Oberfeldsarzt A15
Oberstløytnant
OF-5 - - - -  
Oberst A16-B3
Oberstarzt A16-B3
Oberst
OF-6 - - - -  
Brigadegeneral B6
Generalarzt B6
Brigader
OF-7 - - - -  
Generalmajor B7
Generalstabsarzt B7
Generalmajor
OF-8 - - - -  
Generalleutnant B9
Generaloberstabsarzt B9
Generalløytnant
OF-9 - - - -  
General B10
General

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger