Streitkräftebasis

Streitkräftebasis (SKB) er siden oktober 2000 en felles baseorganisasjon i Bundeswehr. Rundt 71 500 soldater og sivilt ansatte tilhører denne organisasjonen.

OppdragRediger

Til SKB hører dessuten tidligere selvstendige sentrale militære myndigheter, for eksempel både forsvarsuniversitetene i Neubiberg (München) og Hamburg, idrettsskolen i Warendorf og den militære sikkerhetstjenesten (MAD). Bundeswehrs sentrale helsetjeneste, Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr, hører ikke til SKB, men har en tilsvarende status.

OrganisasjonRediger

 
Organisasjonsstruktur for SKB.
 
Kart som viser Tysklands fire militærområder.

Sjefen for SKB er tillike stedfortredende forsvarssjef for Bundeswehr. De organisatoriske hoveddelene i SKB er Streitkräfteunterstützungskommando (SKUKdo) og Streitkräfteamt (SKA). SKUKdo leder den operative innsatsen for de troppearter som er underlagt SKB. SKA har ansvar for forbandproduksjon og forskning innen SKB. Under SKUKdo hører Tysklands fire militærområder såvel som den strategiske etterretningskommandoen (KSA).

TroppearterRediger