Maskinell flateavdekking

Maskinell flateavdekking er en utgravningsmetode hovedsakelig brukt ved arkeologiske undersøkelser i dyrket mark. Metoden går ut på at man ved hjelp av en gravemaskin fjerner matjordlaget ned til den naturlige undergrunnen over et stort område. Ved å fjerne matjorden vil man kunne observere arkeologiske strukturer i eller over undergrunnen, som for eksempel nedgravninger eller kulturlag, da disse som regel har en annen farge eller konsistens enn undergrunnen.

Ved å bruke denne metoden vil man kunne få oversikt over hvor de forskjellige strukturene befinner seg i forhold til hverandre, og man vil kunne skille ut grupper av strukturer som for eksempel danner husanlegg eller aktivitetssoner.

Metoden ble først tatt i bruk i Danmark og England på 1960-tallet, og er i dag en standard metode over hele Europa. I Norge ble metoden først tatt i bruk i begynnelsen av 1970-årene, i og med Perry Rolfsens utgravninger på Oddernes i Kristiansand. Det var imidlertid først med undersøkelsene på Forsandmoen i Rogaland på 1980-tallet at metoden ble ordentlig anerkjent her i landet.

Autoritetsdata