Arkeologisk struktur

Begrepet arkeologisk struktur eller bare struktur er innen arkeologien en samlebetegnelse på spor etter menneskelig aktitivitet. Disse kan observeres i form av stolpehull, kokegroper, avfallsgroper, ildsteder, grøfter, kulturlag og lignende. Strukturer avdekkes vanligvis i dyrket mark ved maskinell flateavdekking, men kan også finnes i utmark eller under gravhauger.