Prøvestikk er en registreringsmetode som brukes innen arkeologien. Metoden brukes hovedsakelig for å søke etter bosetingsspor fra steinalderen, og går ut på å grave en rute på 40 x 40 cm, for så å sålde massene for artefakter.

I Norge ble den først utprøvd i mellomkrigstiden, men ble videreutviklet under vassdragsundersøkelsene på 1950-tallet. Fra 1960-tallet ble det vanlig med sålding av massene.