Såld er en gammel volumenhet som har vært i bruk over hele Skandinavia, også i Norge. I middelalderen var såld antageligvis det største kornmålet brukt i Norge, men med store lokale variasjoner i bruken. Magnus Lagabøtes landslov påbød en felles definisjon av såld for hele landet.

LandslovenRediger

Magnus Lagabøtes landslov påbød at 1 såld = 6 mæler. Et såld skulle ta en vektmengde av rug tilsvarende ½ vestnorsk skippund. Basert på dette har en estimert at et såld tilsvarer cirka 97,2 liter.

Christian Kvarts norske lovRediger

Christian Kvarts norske lov innførte bruk av den københavnske korntønna (ca. 139,1 liter) også i Norge. Lokale kornmål som såld og mæle skulle da tilpasses tønnestørrelsen, slik at fire mæler fylte en tønne. Et såld ble da regnet som 1,5 tønne.

Lokale variasjonerRediger

I Romerike og Ringerrike:

  • 1 såld = 12 settinger = 3/4 tønne (109,35 liter)

På Hadeland:

  • 1 såld = 12 settinger = 3/5 tønne (87,48 liter)

I Vinje i Telemark:

  • 1 såld = 3 mæler = 9 tredingsteier = 12 fjerdingsteier = 3/4 tønne (109,35 liter)

I Hedemark, Sør-Gudbrandsdalen, Sigdal og Hallingdalen:

  • 1 såld = 12 settinger = 2/3 tønne (97,2 liter)

I Nord-Gudbrandsdalen:

  • 1 såld = 6 mæler = 36 settinger = 1 1/3 tønne (194,4 liter)

I Valdres omkring 1740:

  • 1 såld = 6 mæler = 24 settinger (174,96 liter)

I Hardanger og Sogn:

  • 1 såld = 6 mæler = 2/3 tønne (97,2 liter)

På Voss på 1500-tallet:

LitteraturRediger

  • Rolf Fladby, Steinar Imsen, Harald Winge, red. (1974). Norsk historisk leksikon. Oslo: J.W.Cappelens forlag. ISBN 82-02-04893-1.