Setting er en gammel volumenhet som har vært i bruk over hele Skandinavia, også i Norge. Settingen ble inndelt i 4 skrull og tilsvarte ⅛ helgd eller 1/12 sålder, tilsvarende 12,15 liter. Volumet kan imidlertid ha variert gjennom tiden, herunder også lokale variasjoner.

Se også rediger