Marktrykk

Trykket som utøves på bakken. Ofte brukt om et kjøretøy sine hjul eller belter.

Marktrykk er trykket en gjenstand utøver mot bakken, og sier noe om påkjenningen mot underlaget.[1] Marktrykket har SI-enhet pascal (Pa), og består av en kraft (SI-enhet newton, N) fordelt på et areal (SI-enhet kvadratmeter, m²).

En skogsmaskin med lavt marktrykk.

Bruk rediger

Marktrykk brukes ofte som begrep i forbindelse med kjøretøy som et mål på belastning mot bakken som et bærende underlag, og er viktig for om bakken gir etter. Dette kan for eksempel være nyttig for et beltekjøretøy som skal kjøre på snø eller sand uten av underlaget kollapser.

For luftfylte dekk følger det av Newtons 3. lov at marktrykket er lik lufttrykket + stivheten i dekket.

Forveksling rediger

Marktrykk må ikke forveksles med aksellast, som er en masse med enhet kilogram.

Marktrykk brukes også noen ganger for å referere til nedoverkraft. Imidlertid omhandler marktrykk et trykk, mens nedoverkraft omhandler en kraft.

Se også rediger

Referanser rediger

Autoritetsdata