Maglemosekulturen

Maglemosekulturen er en betegnelse på en kultur fra Nordens eldste steinalder, ca. 7500-6000 f.Kr. Kulturen er oppkalt etter boplassfunn på Sjællands vest-kyst. Ved disse er det funnet redskaper av bein og horn. Maglemosekulturen brukes også som betegnelse på funn fra England og Tyskland.