Ahrensburgkulturen er navnet på en senpaleolittisk reinsdyrjegerkultur fra dagens Nord-Tyskland. Det er utvilsomme likheter med pionerbosetningen i Norge, den såkalte Fosnakulturen, og med Hensbackakulturen i Sverige. Ahrensburgkulturen settes også i forbindelse med steinalderkulturen fra Doggerland som i dag utgjør de grunne delene av Nordsjøen med navngivende Doggerbank som aller grunnest.

karakteristisk Ahrensburg- pilespiss

Ahrensburgkulturen dateres til siste del av istiden (ca. 11 000–9800 f.Kr.). De mest kjente funnstedene ligger i det sydøstlige Holstein, og kulturen har navn etter et funnsted, landsbyen Ahrensburg som ligger i en tunneldal nær Hamburg. Utgravingene ble foretatt av Alfred Rust i 1930-årene. Folkene levde i et tundralandskap ved foten av isbreen, og en regner med at Ahrensburgkulturen var en videreutvikling av Hamburgkulturen.

Funnsteder rediger

 
Ahrensburgkulturens utbredelsesområde
 • Ahrensburg, Holstein
 • Bonderup, Sjælland
 • Bramdrupgård, Sønderjylland
 • Broksø, Sjælland
 • Galta, Rennesøy
 • Hjarup mose, Sønderjylland
 • Knudshoved Odde, Sydsjælland
 • Korsbjerggård, Sjælland
 • Lindelse, Langeland
 • Løjesmølle, Sjælland
 • Meiendorf, Holsten
 • Munkarp, Skåne
 • Stellmoor, Holsten
 • Sølbjerg, Lolland
 • Øbækken, Skåne
 • Star Carr, Yorkshire, England

Litteratur rediger

 • Alfred Rust: Das altsteinzeitliche Rentierjägerlager Meiendorf. Wachholtz, Neumünster 1937.
 • Alfred Rust: Die alt- und mittelsteinzeitlichen Funde von Stellmoor. Wachholtz, Neumünster 1943.
 • Eriksen, B.V. Reconsidering the geochronological framework of Lateglacial hunter-gatherer colonization of southern Scandinavia. In: B.V. Eriksen & B. Bratlund (eds.): Recent studies in the Final Palaeolithic of the European plain. Proceedings of a U.I.S.P.P. Symposium. Stockholm, 14.-17. October 1999. Jutland Archaeological Society Publications Vol. 39. Højbjerg, pp. 25–41.