Tunneldal er en kvartærgeologisk betegnelse, som beskriver en glasifluvial landskapsdannelse. Tunneldalen dannes av smeltevannselver innunder isbreen, der de graver ut elveleier i løsmassene. Disse dalene varierer i størrelse og tydelighet etter trykket fra isen og mengden smeltevann som presses gjennom. Tunneldaler er ikke uvanlige i slettelandskapene i Sør-Sverige, Danmark og Nord-Tyskland.

Tunneldallandskap på Sjælland

Tunneldaler må ikke forveksles med urstrømdaler, som var store smelteelver av brevann som rant sørover og vestover bort fra innlandsisen, men som ikke rant under isen slik tunneldalenes elver gjorde.

Litteratur rediger