Star Carr er en steinalderlokalitet sør for Scarborough i østre North Yorkshire i England.

Star Carr (2011).

Boplassen er en av de største og mest innholdsrike lokalitetene fra tidlig mesolitikum i Nord-Europa. Stedet har vært nyttet som midlertidig oppholdssted gjennom mange årtier av fire til fem familiegrupper av jeger-sankere. Stedet ligger på en tange ved bredden av det som den gang var en innsjø, og som nå er myr.

De første undersøkelsene ble utført i årene 1949-51 ved arkeologen Grahame Clark fra University of Cambridge. Clarks resultater ble publisert i 1954 og har vært banebrytende for tverrvitenskapelig metodeutvikling innenfor arkeologien.

Boplassen ble i forbindelse med Clarks undersøkelser datert radiologisk til omkring 7600 BP (før nåtid). Senere er dateringene kalibrert til 8700 - 8350 BP.