Et redskap er et hjelpemiddel man benytter for å utføre et arbeid, gjerne et mekanisk arbeid. Lenge trodde man at evnen til å bruke redskap skilte mennesker fra dyr. I senere tid har man funnet primater, særlig sjimpanser, og fugler som ravn kan ta i bruk enkle ting som redskap. Mange antropologer mener at en fri tommel til å holde redskaper med og intelligens til å bruke dem har sørget for menneskeslektens utvikling.

Redskaper gir mennesket ferdigheter det ellers ikke ville hatt, som styrke til å slå en spiker inn i en vegg eller til å lage en egg skarp nok til å skjære i tre. På grunn av dette kan redskaper også benyttes som farlige våpen. Ordet redskap er i slekt med det norrøne ordet reiðskapr, som betyr kamputstyr.

Ulike redskaper rediger

 
De gamle jordbruksredskapene sigd og ljå
 
Ulike spiseredskaper