Liste over ordførere i Levanger

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Levanger. Levanger fikk kjøpstadsrettigheter i 1836 og kommunalt selvstyre med formannskapslovene av 1837. I 1962 og 1964 ble kjøpstaden Levanger slått sammen med Frol, Skogn, Ytterøy og Åsen til storkommunen Levanger.

Kommunevåpenet ble vedtatt i kongelig resolusjon den 26. mars 1965.

Ordførere 1841–1961 (kjøpstaden) rediger

Se også: Lister over ordførere i Levanger landsogn/Frol (1856–1961), Skogn (1838–1961), Åsen (1838–1961) og Ytterøy (1838–1963).
Periode Navn[1][2][3] Stilling Parti
1841 Hans Nicolai Grønn[4] Kjøpmann
1841–1842 Magnus Henrich Linde Overtollbetjent
1843–1845 Andreas Krogness Kjøpmann
1846–1848 Hans J. Engelsen Tollrorskarl
1849 Christian Hauan Garver
1850–1853 Hans J. Engelsen Tollrorskarl
1854 Ole Eide Farger
1855 Ulrich L. Elsæther Kjøpmann
1856 Hans J. Engelsen Tollrorskarl
1857 Tobias Müller Kjøpmann
1858–1861 Ingvald Marillus Emil Smith Major
1862–1863 Andreas Kjølstad Boktrykker
1864–1867 Andreas Hansen Sogneprest
1868–1870 Albert Lassen Major
1871 Rascanus Tonning Apoteker
1872 Anton Christian Aas Lærer
1873 Rascanus Tonning Apoteker
1874 Ole E. Stendahl Kjøpmann
1875 Johannes Bye Skreddermester
1876 Johan Christian Grønn Bankkasserer
1877 Ole E. Stendahl Kjøpmann
1878–1879 Rascanus Tonning Apoteker
1880 Johan Christian Grønn Bankkasserer
1881 Bertram Martinus Bratsberg Kjøpmann
1882–1883 Johan Christian Grønn Bankkasserer Venstre
1884–1887 Peter Følling Garvermester Venstre
1888 Johan Christian Grønn Bankkasserer Venstre
1889 Paul Edvart Støre Lærer Høyre
1890 Johan Christian Grønn Bankkasserer Venstre
1891 Paul Edvart Støre Lærer Høyre
1892 Peter Følling Garvermester Venstre
1893 Emanuel Aagaard Apoteker Høyre
1894 Peter Følling Garvermester Venstre
1895 Paul Edvart Støre Lærer Høyre
1896 Peter Følling Garvermester Venstre
1897 Paul Edvart Støre Lærer Høyre
1898–1899 Peter Følling Garvermester Venstre
1900 Paul Edvart Støre Lærer Høyre
1901 Otto Christian Hiorth Distriktslege Høyre
1902 Peder Martin Bragstad Overrettssakfører Venstre
1903–1906 Otto Christian Hiorth[5] Distriktslege Høyre
1906–1908 Hans Svebak[6] Gullsmed Avholdspartiet
1909–1910 Peder Martin Bragstad Overrettssakfører Venstre
1911 Hans Svebak Gullsmed Avholdspartiet
1912–1914 Hans Buck Distriktslege Høyre
1915–1918 Halfdan Harnoll[7] Høyesterettsadvokat Høyre
1918–1919 Richard Ausen Banksjef Venstre
1920–1922 Anton Salberg Trelasthandler Høyre
1923 Peder Martin Bragstad Overrettssakfører Venstre
1924 Ola Karlgård Smed Venstre
1925 Ingvald Bleken Rektor Høyre
1926 Paul Holthe Smed Arbeiderpartiet
1927 Svein O. Øraker Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1928 Samuel Thomassen Kjøpmann Venstre
1929–1930 Svein O. Øraker Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1931–1932 Arne Falstad Overrettssakfører Høyre
1933 Lauritz Øyen Stasjonsmester Frisinnede
1934 Samuel Thomassen Kjøpmann Venstre
1935 Arne Falstad Overrettssakfører Høyre
1936–1937 Valentin Rosenlund Kinosjef Frisinnede
1938–1939 Jardar Wold Snekker Arbeiderpartiet
1940 Arne Falstad Overrettssakfører Høyre
1941 Kaare Landfald Banksjef Høyre
1941–1943 Almar Næss[8] Rektor NS
1943–1945 Arne Seljelid[9] Banksjef NS
1945 Arne Falstad Overrettssakfører Høyre
1946 Svein O. Øraker Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1947 Jardar Wold Snekker Arbeiderpartiet
1948–1949 Kaare Landfald Banksjef Høyre
1950–1951 Jardar Wold Snekker Arbeiderpartiet
1952–1953 Valentin Rosenlund Kinosjef Høyre
1954 Jardar Wold Snekker Arbeiderpartiet
1955 Valentin Rosenlund Kinosjef Høyre
1956–1961 Reidar Strømsøe Bakermester Høyre

Ordførere etter 1962 rediger

Periode Navn[10] Stilling Parti
1962–1967 Einar Fostad Gårdbruker Senterpartiet
1968–1971 Reidar Due Gårdbruker Senterpartiet
1972–1975 Jarle Haugan Gårdbruker Venstre
1976–1979 Jon Ramstad Rektor Senterpartiet
1980–1991 Jarle Haugan Gårdbruker Venstre
1992–1999 Martin Stavrum Gårdbruker Senterpartiet
1999–2007 Odd Thraning Undervisningsinspektør Arbeiderpartiet
2007–2019 Robert Svarva Skiftleder Arbeiderpartiet
2019– Anita Ravlo Sand Politijurist Senterpartiet

Varaordførere etter 1962 rediger

Periode Navn Stilling Parti
1962–1963 Arvid Nergård Skolebestyrer Venstre
1964–1967 Helge Leiv Svarva Høyesterettsadvokat Høyre
1968–1971 Jarle Haugan Gårdbruker Venstre
1972–1975 Jon Ramstad Overlærer Senterpartiet
1976–1979 Stein Solli Banksjef Høyre
1980–1983 Knut Aalberg Trygdesjef Arbeiderpartiet
1984–1987 Oddvar Kvamme Radiotekniker Arbeiderpartiet
1988–1991 Olav Rekstad Gårdbruker Senterpartiet
1992–1993 Gunnar L. Myhr Gårdbruker Høyre
1994–1995 Kåre H. Almåsbakk Overlege Arbeiderpartiet
1995–1999 Kjell J. Vang Sykehusprest SV
1999–2000 Sigurd Ingvaldsen Sykehusdirektør SV
2000–2003 Hans Heieraas Gårdbruker Senterpartiet
2003–2006 Olav Norberg Fabrikksjef Høyre
2006–2015 Hans Heieraas Gårdbruker Senterpartiet
2015–2019 Alf Magnar Reberg Gårdbruker Senterpartiet
2019– Nina Bakken Bye Næringsdrivende Høyre

Referanser rediger

  1. ^ «Ordførere Levanger kommune 1841–1961». Levanger kommune. Arkivert fra originalen 6. mars 2016. Besøkt 11. oktober 2015. 
  2. ^ Hveding, Leif (1936). «Byens ordførere». Festskrift til Levangers 100-årsjubileum 18. mai 1936. Levanger kommune. s. 117. OCLC 11817774. 
  3. ^ Strømsøe, Reidar (1967). Levanger by’s historie. Tidsrommet 1836–1918. Levanger: I kommisjon hos B. Thurn-Paulsen. s. 387–389. 
  4. ^ Grønn var ordfører frem til 1. mai, hvoretter Linde overtok, se Strømsøe, op. cit., s. 387.
  5. ^ Hiorth døde i mai 1906, så Svebak ble ordfører resten av året, se Strømsøe, op. cit., s. 389.
  6. ^ Ved ordførervalget for 1908 ble P.M. Bragstad valgt til ordfører med 10 stemmer mot 9 til Svebak. 1 stemme ble ikke opptalt. Departementet underkjente ordførervalget, så den siste stemmeseddelen måtte telles med i bystyremøtet 7. februar 1908. Da det ble stemmelikhet mellom Bragstad og Svebak, ble Svebak valgt ved loddtrekning, se Strømsøe, op. cit., s. 389.
  7. ^ Harnoll døde i mai 1918, så varaordfører Ausen rykket opp til ordfører for resten av året, se Strømsøe, op. cit., s. 389.
  8. ^ Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret, fra 1943 ekspedisjonssjef i det NS-kontrollerte Kirke- og undervisningsdepartementet.
  9. ^ Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret, se Adresseavisen 1. mai 1946, s. 6.
  10. ^ «Ordførere Levanger kommune 1962–2011». Levanger kommune. Arkivert fra originalen 7. mars 2016. Besøkt 11. oktober 2015. 

Litteratur rediger