Liste over ordførere i Aker

Wikimedia-personliste etter innehatt stilling eller embete

Liste over ordførere i Aker viser navn, parti og funksjonsperiode for ordførere i Aker fra innføringen av formannskapslovene i 1837 til sammenslåingen med Oslo i 1948. Oslo (tidligere Kristiania) ble utvidet med områder overført fra Aker kommune i 1859 og 1878.

«Aker herredstyre», maleri av Paul Ansteinsson fra 1914.
Startår Sluttår Ordfører Yrke Parti
1837 1839 Hans Abel Hielm Bokhandler
1839 1843 Adolf Bredo Stabell Redaktør
1843 1844 Andreas Grimelund Cand. theol.
1844 1847 Rasmus Winderen Gårdbruker
1847 1859 Adolf Bredo Stabell Redaktør
1859 1875 Hans Grimelund Gårdbruker
1875 1877 Jørgen Meinich Brukseier
1877 1881 Hans Grimelund Gårdbruker
1881 1889 Haakon Tveter Gårdbruker Høyre
1889 1891 Otto Fougner Offiser
1891 1895 Frithjof Ingier Godseier Høyre
1895 1897 Herman Wedel-Jarlsberg Godseier
1897 1901 Wilhelm Færden Kaptein Høyre
1902 1907 Peter Andreas Morell Godseier Høyre
1908 1910 Frits Kiær Høyesterettsadvokat Høyre
1911 1916 Peter Andreas Morell Godseier Høyre
1917 1928 Sigurd Iversen Disponent Høyre
1929 1930 Wilhelm Stenersen Brukseier Høyre
1930 1930 Arne Sunde Høyesterettsadvokat Venstre
1930 1931 Erling Schiøtz Lektor Høyre
1931 1931 Arne Sunde Høyesterettsadvokat Venstre
1932 1934 Erling Schiøtz Lektor Høyre
1935 1938 Christian L. Jensen Høyesterettsadvokat Høyre
1938 1938 Eystein Torkildsen Høyesterettsadvokat Høyre
1938 1941 Christian L. Jensen Høyesterettsadvokat Høyre
1941 1942 Edvard Stenersen Gårdbruker Nasjonal Samling
1942 1943 Thorleif Stenersen (kst.) Ingeniør Nasjonal Samling
1943 1945 Skjalm Bang Ingeniør Nasjonal Samling
1945 1945 Rolf Magelssen Direktør Høyre
1945 1945 Christian L. Jensen Høyesterettsadvokat Høyre
1946 1947 Halvdan Eyvind Stokke generaldirektør i NSB Arbeiderpartiet

Se også rediger

Kilder rediger