Liste over norske arkitekturtidsskrifter

Liste over norske arkitekturtidsskrifter omfatter arkitektur- og planleggingstidsskrifter og tidsskrifter innen beslektede fagområder, som interiør- og landskapsarkitektur.

Et utvalg norske arkitekturfaglige tidsskrifter

Arkitekturfaget spenner fra arkitekturhistorie og -teori, via forvaltning og vern til nyskapende, eksperimentell arkitektur. Dette gjenspeiles i fagets tidsskrifter. De fleste inneholder en blanding av bygningspresentasjoner, arkitekturteori, -debatt og -kritikk.

InnholdRediger

Listen omfatter norske tidsskrifter som presenterer arkitekter, deres teorier og verk, byggeskikk, materialbruk og -teknologi. Listen inneholder derfor forskningstidsskrifter, nyhets-, bransje- og debattorganer, studentpublikasjoner og enkelte årbøker og serier. Listen omfatter også avsluttede tidsskrift. Internordiske fagtidsskrifter inkluderes.

Bransjepublikasjoner fra BA-næringen er relevante for arkitekturfaget hvis de legger vekt på å presentere arkitektur i tilknytning til det faget eller i det materialet bransjen beskjeftiger seg med. Tidsskrifter som har selvbyggere, hytteeiere og designinteresserte personer som målgruppe, tas med dersom de har presentasjoner av arkitektur og arkitekter som del av sin redaksjonelle profil. Likeledes inkluderes enkelte lokalhistoriske årbøker og andre serier som inneholder artikler om arkitektur utover det rent lokale, for eksempel om bygninger som har en sentral arkitekturhistorisk betydning.

Liste over norske arkitekturtidsskrifterRediger

Første utgave av fem norske arkitekturtidsskrifter 1883–2009Rediger

Tittel[1] Emne Utgiver Trykt/
elektronisk
Utgitt fra – til ISSN[2]
lenke til BIBSYS
Indeksert?[3] Kommentar
A arkitekturdebatt, arkitektutdannelse Arkitektenes Linjeforening trykt 1962–1999 (no) har ikke ISSN Studenttidsskrift. 1989-1992 med tittelen Akt. Gjenoppstått som Arkitekturtidsskriftet A 2013.
A5 : meningsblad for unge arkitekter arkitekturdebatt Arkitektstuderende i de nordiske lande trykt 1945–1962 (no) har ikke ISSN] Studenttidsskrift.
AHO works årbok, studentprosjekter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo trykt 1988– (no) 1890-8799 Tittel t.o.m. 2003 Årbok
AFAG-nytt arkitekturdebatt, medlemsinformasjon Arkitektenes Fagforbund (AFAG) trykt 1982–1994 (no) 0800-2037 Gått inn i Arkitektnytt
Akhantusbladet arkitekturdebatt, arkitektutdannelse, medlemsinformasjon Broderskabet håndskrevet og -illustrert ca 1915– har ikke ISSN
ikke i BIBSYS
Studenttidsskrift. Håndskrevet og humoristisk
Alle tiders arkitekturhistorie, kulturminner, kulturminnevern Riksantikvaren trykt og
elektronisk
2010– (no) 1891–9219
1891-9413 (e)
Fortsettelse av Årringer (2001–2009)
Arkitektguiden arkitektur, design Orfeus trykt 1990–1999
Ikke utg i 1998
(no) 0806-2447 ARKDOK[4] 1990–95 utg. av
Inside publish A/S
Arkitektnytt arkitekturdebatt, arkitekturnyheter, medlemsinformasjon Norske arkitekters landsforbund trykt og
elektronisk via ATEKST
1952– (t)
2012– (e)
(no) 0004-1998 ARKDOK I perioden 1945–1951 utgitt som vedlegg til Byggekunst.
Arkitektbedriftene i Norge : årbok Årbok, liste over medlemsbedrifter Arkitektbedriftene i Norge trykt 1991–2014 (no) har ikke ISSN Medlemsliste. Tidligere titler: Norske arkitektbedrifter, Norges praktiserende arkitekte
Arkitektur i Norge (årbok) arkitektur, arkitekturhistorie, konkurranser, priser Nasjonalmuseet / Pax forlag trykt 1988–2010 (no) 0802-2909 ARKDOK
Norart[5]
Vitenskapelig nivå 1[6] . Forstsettelse som Arkitekturårbok
Arkitektur N arkitektur, bokanmeldelser, interiørarkitektur, landskapsarkitektur Norske arkitekters landsforbund trykt og
elektronisk via ATEKST
2007– (t)
2011, nr. 3– (e)
(no) 1504-7628 ARKDOK
Norart
RIBA[7]
Vitenskapelig nivå 1. Fortsettelse av Byggekunst
Arkitektur og dekorativ Kunst arkitektur, arkitekturdebatt, kunsthåndverk Den norske ingeniør- og arkitekt-forening og Den polytekniske forening trykt 1909–1919 (no) har ikke ISSN ARKDOK Særtrykk av Teknisk ugeblad
Arkitekturårbok arkitektur, arkitekturhistorie, oversikt over arkitekturpublikasjoner Nasjonalmuseet / Pax forlag trykt 2011– (no) 1893-210x ARKDOK Vitenskapelig nivå 1. Fortsettelse av Arkitektur i Norge
BAF-nytt medlemsinformasjon Bergen arkitektforening trykt 1966?–2003 (no) 0806-6140 ARKDOK
1990–2003
Bo bedre (Oslo) design, interiørarkitektur, livsstil Bonnier trykt 2003– (no) 1503-6472 ARKDOK
(presentasjon av arkitekttegnede hus)
Bonytt arkitektur, design, interiørarkitektur, livsstil Egmont Hjemmet Mortensen trykt 1941– (no) 0800-1936 ARKDOK
Kunstbib
1968–1982 utgitt med tittelen Nye bonytt. Forlag har variert
Byggeindustrien (Oslo) arkitektur (nyhetsstoff), bygg og anlegg Bygg og anlegg media trykt 1968– (no) 0332-7086 ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Norart
Byggekunst arkitektur, bokanmeldelser, interiørarkitektur, landskapsarkitektur Norske arkitekters landsforbund trykt 1919/20–2007 (no) 0007-7518 ARKDOK
Norart
RIBA
Vitenskapelig nivå 1. Fortsetter som Arkitektur N
Byggenytt arkitektur (nyhetsstoff), bygg og anlegg Publicatio trykt og
elektronisk
1955– (t)
2001– (e)
(no) 0333-3477 ARKDOK
Byggfakta arkitektur (nyhetsstoff), bygg og anlegg Byggfakta docu trykt 2013– (no) 1893-935X ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Fortsettelse av Byggaktuelt (1985-2012), Bygg (1981-1985)
Byggmesteren bygg og anlegg Byggforl. Norges Byggmesterforbund trykt 1952– (no) 0332-7221 ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Byminner arkitekturhistorie, byhistorie Oslo museum. Avd. Bymuseet trykt 1955– (no) 0007-7631 ARKDOK Arkitektur og byutvikling i hovedstaden
Conditions : magazine for architecture & urbanism arkitektur, arkitekturteori, urbanisme Conditions trykt.
Siste hefte elektronisk
2009–2014 (no) 1891-2672 Vitenskapelig nivå 1. Nordisk
Design Interiør design, interiørarkitektur, livsstil Schibsted trykt 2001–2015 (no) 1502-9034 ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Fortsettelse av Design (1997–2001)
Dogamagasinet : om design og arkitektur arkitektur, design Norsk designråd, Norsk Form og DogA trykt 2006–2008 (no) 1890-3916 Fortsettelse av
Bulletin, Norsk form (1995–2007);
Norsk forms bulletin (1994–95)
Fagavisa arkitekturdebatt, arkitektutdanning Studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo trykt 1973–1989 (no) har ikke ISSN Studenttidskrift. Også med tittel Nye fagavisa
Ferdigmelding arkitektur, bygningsdokumentasjon, statlige bygninger Statsbygg trykt og
elektronisk
1964– (t)
1999– (e)
(no) har ikke ISSN ARKDOK Ikke alle hefter utgis elektronisk
FORMakademisk arkitekturteori, designteori FORMakademisk elektronisk 2008– (no) 1890-9515 Google scholar Vitenskapelig nivå 1. Open access.
Fortidsvern bygningsvern, kulturminner, kulturminnevern Fortidsminneforeningen trykt 2005– (no) 1504-4645 Norart Fortsettelse av Memento (2004); Fortidsvern (1975–2003)
Fremtid for fortiden bygningsvern, kulturminner, kulturminnevern Fortidsminneforeningen. Oslo og Akershus avdeling trykt 1973– (no) 0803-6349 ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
arkitektur- og bygningshistorie i hovedstaden
Norske hjem arkitekturhistorie, bygningsvern, hager, interiørarkitektur, kulturminner, kulturminnevern Klokkergården media trykt 2009– (no) 1892-2074 Tittel t.o.m. 2010: Gamle hus & hager. Tittel 2011-2012: Gamle hus : hager og interiør
Glass & fasade byggematerialer, bygningsglass, glassarkitektur (nyhetsstoff) Glass og Fasadeforeningen trykt 1987– (no) 0802-295x ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Fortsettelse av Glassmesteren (1974–1986)
Hus arkitektur i Trøndelag Trondhjems arkitektforening trykt 1990–92 (no) har ikke ISSN ARKDOK Fortsettelse av BiT (1982–89)
Håndbok medlemsfortegnelse, lokallag Norske arkitekters landsforbund trykt 1956–2003 (no) har ikke ISSN Medlemsliste. Med tittel Årbok : medlemsliste (1956-1990). Avløst av nettutg. på NALs sider
Hytteliv hyttearkitektur, hyttebygging, livsstil Egmont Hjemmet Mortensen trykt 1978– (no) 0332-6772 ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Fortsettelse av Hyttefolk (1972–78)
Hyttemagasinet hyttearkitektur, hyttebygging, livsstil Schibsted trykt 2006– (no) 1890-1573 ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Fortsettelse av Hytte-fritid (2004–06)
Kote urbanisme, landskap, stedsutvikling KOTE trykt og
elektronisk
2012– (no) 1893-8132 Studenttidskrift
Kunst og kultur arkitekturhistorie, bokanmeldelser, designhistorie, kunsthistorie Universitetsforlaget trykt og
elektronisk
1910– (t)
2002– (e)
(no) 0023-5415
1504-3029(e)
ARKDOK
(kun arkitekturartikler)
Norart
Vitenskapelig nivå 1
Landskab : nordisk tidsskrift for planlægning af have og landskab hager, landskapsarkitektur, urbanisme Arkitektens Forlag trykt 1969– (no) 0023-8066 ARKDOK Fortsettelse av Havekunst (1920–1968)
Landskap : tidsskrift for landskapsarkitektur landskapsarkitektur Tidsskriftforlaget trykt 1996–1999 (no) 0808-968x Fortsettelse av Utemiljø (1981–1996)
Mur+betong murarkitektur Mur+betong AS trykt og
elektronisk
2007– (no) 1504-7903 ARKDOK Fortsettelse av Mur (1976–2006)
NORDIC : journal of architecture arkitektur, arkitekturforskning, arkitekturteori Arkitektens forlag trykt 2011–2012, 2015– (no) 2244-968x
Nordisk arkitekturforskning arkitekturforskning, arkitekturteori, bokanmeldelser Nordisk forening for arkitekturforskning trykt og
elektronisk
1987– (t)
1995– (e)
(no) 1102-5824 ARKDOK
Norart
Vitenskapelig nivå 2.

Tittel t.o.m. 1991: Tidskrift för arkitekturforskning.

Norske arkitektkonkurranser arkitektkonkurranser, arkitektur Norske arkitekters landsforbund trykt og
delvis elektronisk
1957– (no) 0332-6578 ARKDOK
KONKDOK
Nytt rom - new Scandinavian rooms arkitektur, design, interiørarkitektur Nytt rom trykt 2005– (no) 1504-5412 ARKDOK
Plan : tidsskrift for boligspørsmål og arkitektur arkitekturdebatt Socialistiske arkitekters forening trykt 1933–1936 (no) har ikke ISSN
Plan : tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling bokanmeldelser, byplanlegging, regionplanlegging, samfunnsplanlegging Norsk Bolig- og Byplanforening, Universitetsforlaget trykt og
elektronisk
1994– (t)
2002– (e)
(no) 0805-083x
1504-3045 (e)
Norart Fortsettelse av Plan & arbeid (1966–1993); har tatt opp Bolig og byplan
Pollen arkitekturdebatt, urbanisme Eriksen Skajaa arkitekter trykt 2011– (no) har ikke ISSN Første hefte utgitt til Arkitekturfestivalen
Rom & møbler : NILs årbok interiørarkitektur Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening trykt 1986(?)– (no) 1504-8608 Medlemsliste og prosjektpresentasjon. Tittel t.o.m. 2002: Årbok
St. Hallvard : illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt arkitekturhistorie, byhistorie Selskabet for Oslo Bys Vel trykt og
delvis elektronisk
1915– (no) 0036-2859 Norart Arkitektur og byutvikling i hovedstaden
Statens byggeskikkpris arkitektur, byggeskikk Husbanken trykt 2003– (no) har ikke ISSN Norart Delvis fortsettelse av Byggeskikk (1985–2002)
Teknisk Ugeblad (arkitekturseksjonen) arkitektur, arkitekturdebatt, kunsthåndverk Den norske ingeniør- og arkitekt-forening og Den polytekniske forening trykt 1883–1909 (no) har ikke ISSN ARKDOK Hadde en egen arkitekturseksjon frem til 1909. Fra da til 1919 utkom denne også som særtrykket Arkitektur og dekorativ kunst
Yngre arkitektforenings publikasjoner arkitektur Yngre arkitektforening trykt 1900–1902 (no) har ikke ISSN Kun ett hefte utgitt. Hefte 2 var en håndskrevet, humoristisk publikasjon
Åpent rom arkitektur, byggearbeider, statlige bygninger Statsbygg trykt og
elektronisk
2001– (no) 1503-4720
1503-4739 (e)
Fortsettelse av Bygg & rom (1995–2000)
Årbok (Fortidsminneforeningen) arkitekturhistorie, bygningsvern Fortidsminneforeningen trykt 1845– (no) 0071-7436 Norart Vitenskapelig nivå 1.
Årbok (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) studentprosjekter Fakultet for arkitektur og billedkunst trykt 2012– (no) 1890-1379
Årbok (Norske landskapsarkitekters forening) landskapsarkitektur Norske landskapsarkitekters forening trykt 1993–2005 (no) har ikke ISSN Medlemsliste og prosjektpresentasjon. Fortsettelse av MNLA (1994?-2011)
Tidsskriftet A arkitekturdebatt Arkitektstudentenes Broderskab trykt og
elektronisk
2013– (no) 1894-1087 Studenttidsskrift. Fortsettelse av A (1962-1999)

Listen omfatter ikkeRediger

Norske arkitekter publiserer også i utenlandske arkitekturtidsskrifter, og norsk arkitektur presenteres både i norske og utenlandske tidsskrifter. Slike tidsskrift er ikke tatt med ovenfor; og listen over norske arkitekturtidsskrifter gir derfor ikke en fullstendig oversikt over dokumentasjonen av norske arkitekters virksomhet.

Dagspresse og ukepresse har intervjuer, nekrologer og omtale av arkitekter, arkitektkontorer og arkitektur. Disse finnes i betalingsbasen Retriever (Atekst).

Referanser og fotnoterRediger

  1. ^ Sentrale tidsskrifter som har endret tittel, har innførsel på begge/alle titler. Andre er kun oppført på nyeste tittel, med informasjon i kommentarfeltet om de tidligere
  2. ^ Ikke alle tidsskrifter har ISSN
  3. ^ Hvorvidt artiklene er søkbare i en referansedatabase. Som regel ikke fulltekst
  4. ^ Referansedatabasene ARKDOK og KONKDOK indekserer norske og utenlandske arkitekturtidsskrifter. Tilgang gjennom abonnement.
  5. ^ En del arkitekturtidsskrifter er også indeksert i den norske databasen Norart, som er gratis tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket: Norart.
  6. ^ Norsk senter for forskningsdata (NSD) ajourfører på vegne av Kunnskapsdepartementet en database over tidsskrifter og serier som gir publikasjonspoeng i det norske forskningsfinansieringssystemet. NSDs register over autoriserte norske og utenlandske tidsskrifter og serier innen arkitektur
  7. ^ RIBA Library Online Catalogue er en engelskspråklig, gratis database som indekserer bl.a. Arkitektur N; architecture.com Arkivert 5. juli 2009 hos Wayback Machine..

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger