Arkitektnytt

norsk fagblad

Arkitektnytt er et fagblad som utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Tidsskriftet bringer nyheter fra inn- og utland til arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektnytt et flittig brukt debattorgan, både av arkitekter og andre.

Arkitektnytt startet som selvstendig tidsskrift med egen redaksjon i 1952, etter å ha eksistert som vedlegg til Byggekunst – i dag Arkitektur N – siden 1945. Første setning i nr 1 fra 20. september 1945 var: «ARKITEKT-NYTT er ikke et nytt tidsskrift, men det kan kanskje bli det. Det har nemlig vist seg at det er behov for bedre kontakt mellom arkitektene.»

Arkitektnytt utgis 11 ganger i året, med et opplag på vel 5 800. Bladet har et redaksjonelt samarbeid med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Arkitektenes Fagforbund (AFAG).

Redaktørplakaten ligger til grunn for den redaksjonelle virksomheten.

Innholdet i Arkitektnytt er søkbart i betaldatabasen ARKDOK, som produseres av NAL.

Norske arkitektkonkurranserRediger

Arkitektnytt utgir også Norske arkitektkonkurranser (NAK). NAK presenterer resultater fra norske arkitektkonkurranser, spesielt åpne konkurranser. NAK publiserer også resultater fra landskapsarkitektur- og designkonkurranser.

NAK ble etablert i 1953 som et bilag til tidsskriftet Arkitektnytt. Per desember 2010 er 432 konkurranser presentert i denne serien. Bilaget er oppdragsbasert; det vil si at konkurranseinnbyder finansierer produksjon og utsendelse. Dette betyr at ikke alle åpne konkurranser blir publisert i ettertid.

I perioden 1919-1952 ble resultatene fra mange arkitektkonkurranser publisert i Byggekunst. Byggekunsts forløper, Arkitektur og Dekorativ Kunst, omtalte konkurransene i årene 1909-1919. Fra 1884-1909 ble konkurranseresultatene omtalt og publisert i en egen avdeling for arkitektur i Teknisk Ugeblad, som nå heter Teknisk ukeblad.

Innholdet i NAK er søkbart i betaldatabasen KONKDOK, som produseres av NAL.

Eksterne lenkerRediger