Arkitektnytt

norsk fagblad

Arkitektnytt er et fagblad som utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Tidsskriftet bringer nyheter fra inn- og utland til arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektnytt et flittig brukt debattorgan, både av arkitekter og andre.

Arkitektnytt startet som selvstendig tidsskrift med egen redaksjon i 1952, etter å ha eksistert som vedlegg til Byggekunst – i dag Arkitektur N – siden 1945. Første setning i nr 1 fra 20. september 1945 var: «ARKITEKT-NYTT er ikke et nytt tidsskrift, men det kan kanskje bli det. Det har nemlig vist seg at det er behov for bedre kontakt mellom arkitektene.»

Arkitektnytt utgis 11 ganger i året, med et opplag på vel 5 800. Bladet har et redaksjonelt samarbeid med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Arkitektenes Fagforbund (AFAG).

Redaktørplakaten ligger til grunn for den redaksjonelle virksomheten. Innholdet i Arkitektnytt er søkbart i betaldatabasen ARKDOK, som produseres av NAL.

Våren 2023 ble Arkitektnytt og Arkitektur N sammenslått til Arkitektur på nett og papir.

Norske arkitektkonkurranser rediger

Arkitektnytt utgir også Norske arkitektkonkurranser (NAK). NAK presenterer resultater fra norske arkitektkonkurranser, spesielt åpne konkurranser. NAK publiserer også resultater fra landskapsarkitektur- og designkonkurranser.

NAK ble etablert i 1953 som et bilag til tidsskriftet Arkitektnytt. Per desember 2010 er 432 konkurranser presentert i denne serien. Bilaget er oppdragsbasert; det vil si at konkurranseinnbyder finansierer produksjon og utsendelse. Dette betyr at ikke alle åpne konkurranser blir publisert i ettertid.

I perioden 1919-1952 ble resultatene fra mange arkitektkonkurranser publisert i Byggekunst. Byggekunsts forløper, Arkitektur og Dekorativ Kunst, omtalte konkurransene i årene 1909-1919. Fra 1884-1909 ble konkurranseresultatene omtalt og publisert i en egen avdeling for arkitektur i Teknisk Ugeblad, som nå heter Teknisk ukeblad.

Innholdet i NAK er søkbart i betaldatabasen KONKDOK, som produseres av NAL.

Eksterne lenker rediger