Arkitektkonkurranse

Arkitektkonkurranse er en konkurranseform som innebærer utarbeidelse av konkrete løsningsforslag på bygnings- eller planrelaterte oppgaver, på basis av et konkurranseprogram. Forslagenes kvalitet bedømmes av en jury (bedømmelseskomite) på basis av de kriterier og krav som fremkommer i programmet. Juryen kårer konkurransens vinner og rangerer et eller flere av de øvrige forslag.

En arkitektkonkurranse kan være åpen eller begrenset. I en åpen konkurranse kan alle delta som fyller de oppsatte kvalifikasjonskrav, som for eksempel utdanning som sivilarkitekt eller landskapsarkitekt. I en begrenset konkurranse velges det ut normalt 4-6 deltakere på basis av en åpen invitasjon til å søke om deltakelse (prekvalifisering).

Det er 2 hovedtyper av arkitektkonkurranser: Idékonkurranse eller prosjektkonkurranse. I en idekonkurranse er arrangøren kun interessert i å få et bredt tilfang av gode ideer, mens det i en prosjektkonkurranse siktes mot å tildele vinneren et senere oppdrag om å videreføre løsningsforslaget.

En arkitektkonkurranse om et offentlig oppdrag gjennomføres normalt i henhold til bestemmelsene i Forskrift om Offentlige anskaffelser (FOA). Her finnes et særskilt regelverk for slike konkurranser, som FOA betegner som «Plan og designkonkurranser» (Forskriftens del IV, kap. 23).

En arkitektkonkurranse gjennomføres normalt med anonymiserte forslag. Deltakerne påfører det innleverte materiale et selvvalgt motto og leverer en navneseddel i en lukket, nøytral konvolutt som åpnes først etter at juryen har fattet sin avgjørelse.

En arkitektkonkurranse adskiller seg fra anbudskonkurranser om arkitektoppdrag. I en anbudskonkurranse leveres det ikke løsningsforslag, men oppdraget tildeles på basis av en samlet vurdering av tilbudt honorar, firmaets kompetanse og erfaring og de tilbudte saksbehandleres kompetanse (såkalt bestanbud). Arkitektoppdrag tildeles meget sjelden på basis av kun lavest honorartilbud.

I Norge avholdes årlig 40-50 offentlig kunngjorte arkitektkonkurranser, hvorav 5-8 er åpne. En åpen arkitektkonkurranse kan samle svært stor deltakelse. De høyeste deltakerantall i Norge er 242 for Operabygget i Oslo og 237 for Nasjonalmuseet på Vestbanen. Verdens til nå største arkitektkonkurranse gjaldt utvidelsen av Stockholm Stadsbibliotek med nær 1100 deltakere.

Konkurransesekretariatet i Norske arkitekters landsforbund(NAL) er en sentral aktør i norske arkitektkonkurranser, og bistår med råd, kvalitetssikring, juryoppnevning og hjelp til gjennomføring.

Litteratur

rediger
  • Norske arkitektkonkurranser (1953-dd) Oslo, Norske arkitekters landsforbund. ISSN 0332-6578

Eksterne lenker

rediger