Husbanken

Husbanken (tidligere Den Norske Stats Husbank[5]) er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og har gradvis endret sin rolle fra boligbank til velferdsetat. Banken ble opprettet i 1946, og har finansiert mer enn halvparten av alle boliger i Norge i tiden etter annen verdenskrig. I årene etter 2005 har Husbanken årlig lån- eller tilskuddsfinansiert mellom 15 og 20 prosent av alle nybygde boliger.[6] Husbanken har om lag 330 ansatte fordelt på sentrale kontor i Drammen, samt regionkontor i Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. I 2017 overtok Osmund Kaldheim som administrerende direktør i et åremål på seks år etter Bård Øistensen.[3]

Husbanken
TypeForvaltningsorgan[1]
VirkeområdeNorge
Etablert1946[2]
Org.nummer942 114 184
DirektørOsmund Kaldheim[3][4]
HovedkontorDrammen
UnderlagtKommunal- og moderniseringsdepartementet
Nettsidewww.husbanken.no
Organisasjonskart

Visjonen innen boligpolitikk er at «alle skal kunne bo godt og trygt». Husbankens viktigste arbeidsområde er å bistå kommunene på det boligsosiale, velferdspolitiske feltet, med fokus på vanskeligstilte i boligmarkedet. Sentrale virkemidler i dette arbeidet er de økonomiske virkemidlene grunnlån, startlån, boligtilskudd til fremskaffelse av utleieboliger, tilskudd til tilpasning av boliger og bostøtte til husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter, samt kompetanseutvikling og -formidling. Husbanken finansierer også studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Flere tilskudd er varslet innlemmet i kommunenes rammeoverføring i forbindelse med gjennomføring av kommunereformen i 2020.[trenger referanse]

Andre satsingsområder er universell utforming og miljøvennlig boligbygging. Her satser Husbanken særlig på samarbeid med de profesjonelle boligprodusentene. Grunnlån til oppføring og oppgradering av boliger er det sentrale økonomiske virkemiddelet. I tillegg står kompetanseutvikling og -formidling sentralt også innenfor dette arbeidsområdet.

Ved utgangen av 2018 hadde Husbanken en forvaltningskapital på ca. 150 milliarder.[7]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger