Liste over Norges største grunneiere

Wikimedia-listeartikkel

Norges største grunneiere er gjengitt her med en oversikt over de grunneierne som eier 100 000 dekar (100 km²) eller mer. Opplysningene kommer fra Brønnøysundregistrene og Proff, samt fra virksomhetenes egne nettsider. Den klart største eiendomsbesitteren i Norge er Den norske stat. I Finnmark har staten med vedtak av Finnmarksloven den 17.juni 2005 overlatt all sin eiendom til innbyggerne i fylket gjennom grunneierorganet Finnmarkseiendommen - Finnmarkkuopmodat (FeFo). Den selvstendige grunneieren FeFo styres av totalt seks utnevnte styremedlemmer fra Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Opplysningsvesenets fond eier 14 150 eiendommer[1], fordelt på 671 forvaltningsenheter, hvor skog kun er en del av arealene. Andre store eiere er de ulike private skogeiere og almenninger og en del kommuner. En leseverdig almenningshistoriker er Johannes Håkenåsen som har skrevet en meget grundig historisk beretning om Ringsakeralmenningenes historie

De ulike skogeierforeningene som organiserer store eiendommer og bl.a leverer virke til Norske Skog, er sammenslutninger av skogeiere og det er disse skogeierne som eventult inngår i listen her.

ListenRediger

Nr Navn Adresse Areal (km²) Reell eier Ref. Nettside
1 Statskog SF 7801 Namsos 60 000 Den norske stat www.statskog.no
2 Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat 9700 Lakselv 46 000 Finnmark fylke og Sametinget [2] www.fefo.no
3 Skjåk Almenning 2690 Skjåk 2 000 www.skjak-almenning.no
4 Forsvarsbygg 0103 Oslo 1 692 Den norske stat [3] www.forsvarsbygg.no
5 AS Meraker Brug 7530 Meråker 1 300 Astrup Fearnley A/S m.fl www.merakerbrug.no
6 Oppdal Bygdealmenning 7340 Oppdal 1 161 oppdalbygdealmenning.no
7 AS Værdalsbruket 7660 Vuku 900 Fabritius gruppen AS www.verdalsbruket.no
8 Opplysningsvesenets fond 0105 Oslo 875 selveiende, styrt av Den norske stat [4][5] www.ovf.no
9 Ulvig Kiær AS 7870 Grong 700 Anne Kristin Ulvig og Anders Kiær www.ulvig-kiar.no
10 Plahtes Eiendommer 7980 Terråk 670 Frithjof Møinichen Plahte www.plahte.no
11 Namdal Bruk AS 7892 Trones 669 Ola Mæle www.namdalbruk.no
12 Trysil Kommuneskoger KF 2420 Trysil 640 Trysil kommune www.trysilkommuneskoger.no
13 Treschow-Fritzøe AS 3255 Larvik 615 Michael Stang Treschow www.fritzoe.no
14 Firma Albert Collett ANS 7822 Bangsund 570 Trygve Johan Collett Ebbing www.collett.no
15 Løvenskiold–Vækerø AS 0212 Oslo 433 Carl-Otto Løvenskiold www.lovenskiold.no
16 Thomas Angells Stiftelser 7013 Trondheim 400 thomasangell.no
17 Mathiesen Eidsvold Værk ANS 2091 Hurdal 350 Haaken Eric Mathiesen www.mev.no
18 Maarfjell Sameige 3656 Atrå 340 www.maarfjell.no
19 Løvenskiold-Fossum 3701 Skien 330 Leopold Axel Løvenskiold www.l-fossum.no
20 Mathiesen-Atna AS 2476 Atna 330 Christian Pierre Mathiesen www.mathiesen-atna.no
21 Espedalen Bygdealmenning 2640 Vinstra 251 [6] www.espedalenbygdealmenning.no
22 Pihl AS 2610 Mesnali 250 www.pihlske.no
23 Romedal Almenning 2330 Vallset 245 rasa.no
24 Cappelen Holding AS 3831 Ulefoss 227 Carl Diderik Cappelen www.cho.no
25 Stangeskovene AS 1930 Aurskog 226 Andvord Eiendom AS 50%, m.fl. [7] www.stangeskovene.no
26 Kiær Mykleby 2480 Koppang 225 Anders Kiær www.kiar-mykleby.no
27 Løiten Almenning 2340 Løten 225 www.loitenalmenning.no
28 Vang Almenning 2340 Løten 220 vangalmenning.no
29 Steinkjer Kommuneskoger-Ogndalsbruket KF 7729 Steinkjer 218 Steinkjer kommune www.steinkjer-kommuneskoger.no
30 Opdal Renkompani DA 3632 Uvdal 206 www.opdalrenkompani.no
31 KF Stor-Elvdal Kommuneskoger 2480 Koppang 200 Stor-Elvdal kommune kommuneskog.net
32 Gran Almenning 2750 Gran 177 [6] www.gran-almenning.no Arkivert 18. desember 2021 hos Wayback Machine.
33 AS Kistefos Træsliberi 2882 Dokka 166 Christen Sveaas www.kistefos-tre.no
34 Oslo kommune Bymiljøetaten 0663 Oslo 166 Oslo kommune www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no
35 Simadal Sameige 5554 Valevåg 150
36 IS Laagefjeld Sameie 3864 Rauland 146 Arvingene etter Folke Hermansen [8][9]
37 Brandbu og Tingelstad Almenning 2770 Jaren 140 www.b-t-a.no
38 Aall Ulefos 3830 Ulefoss 130 Niels Cato Beckett Aall [10]
39 Halne Sameige 3580 Geilo 127 www.halnesameige.no
40 Buskerud Landbruksselskap 3007 Drammen 125 [11]
41 Stange Almenning 2330 Vallset 125 rasa.no
42 Trysilfjell Utmarkslag 2420 Trysil 120 [12] https://www.utmarkslaget.no
43 Statkraft AS 0283 Oslo 120 Nærings- og handelsdepartementet [13] www.statkraft.no
44 Furnes almenning 2380 Brumunddal 116 www.furnesalmenning.no
45 Kasa og Strand sameige 2977 Øye 114 www.kasa-strand.no
46 Leksvik Bygdeallmenning 7120 Leksvik 111 www.leksvikba.no
47 Åse-Vøllestad Skogen AS 3750 Drangedal 106 Frode Teigen m/familie www.aase-vollestad.no

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Irene Runningen, Almenningsretten i et dynamisk samfunn (mastergradsoppgave), Ås 2005

ReferanserRediger

 1. ^ Norsk eiendomsinformasjon (www.infoland.no)
 2. ^ Reell eier via Finnmark fylke, Finnmarks innbyggere gjennom Finnmarksloven.
 3. ^ Forsvarsbygg - MILJØRAPPORT 2015, side 5.
 4. ^ Årsrapport 2010 Arkivert 17. mai 2012 hos Wayback Machine. - Opplysningsvesenets fond, side 4-5, jordbruk ca 22 500 dekar, skog og utmark ca 850 000 dekar, og eiendomsutvikling ca 2 600 dekar.
 5. ^ Trolig utgjør arealene reelt langt mer enn 2 000 000 dekar, men noen eksakt oversikt er ikke offentliggjort. Foruten skog og utmark, inngår også store landbruksarealer, samt deler av byer og tettsteder i fondets eie.
 6. ^ a b UMB - Irene Runningen, Almenningsretten i et dynamisk samfunn, side 107.
 7. ^ Årsmelding 2010[død lenke] - Stangeskovene AS, side 28.
 8. ^ Varden - Kongene på Hardangervidda.
 9. ^ Varden - Store grunneiere.
 10. ^ Store norske leksikon - Aall Ulefos.
 11. ^ Årsmelding 2010-2011[død lenke] - Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, eiendommen Geitvassdalen på Hardangervidda, side 20.
 12. ^ «Trysilfjell Utmarkslag». www.utmarkslaget.no. Besøkt 20. januar 2022. 
 13. ^ Pressemeldinger - arkiv 2006 - Statkraft åpner for jakt og fiske på sine eiendommer.

Eksterne lenkerRediger