Finnmarkseiendommen

norsk særlovorgan opprettet ved Finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark

Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo)[1] er et norsk særlovorgan opprettet ved finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark.[2]

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat
TypeSærlovorgan
VirkeområdeFinnmark
Etablert25. november 2005
Org.nummer989480731
DirektørJan Josef Olli
HovedkontorLakselv
Lokale leddAlta og Vadsø og Kirkenes
MisjonFormålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Dette skal skje til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
TjenesterJakt Fiske Arealforvaltning
Ansatteca. 41
Nettstedfefo.no (nb)
fefo.no (se)
fefo.no (en)

Finnmarksloven trådte i kraft 17. juni 2005, samme dato som den ble vedtatt. Omtrent 95 % av arealet i Finnmark ble 1. juli 2006 overført fra Statskog til grunneierorganet Finnmarkseiendommen Finnmárkuopmodat (FeFo).[3] Store deler av Finnmarks kystlinje på 5 400 km forvaltes av FeFo.

Det er også opprettet en Finnmarkskommisjon, som har mandat og oppgave til å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. Kartleggingen skal skje på grunnlag av gjeldende nasjonal rett og er begrenset til den grunn som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok ved Finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Fra 2013 skal kommisjonen også utrede krav om kollektive eller individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder i Finnmark dersom noen med rettslig interesse i en slik avklaring krever det.

Organisasjon

rediger

FeFo er grunneier på vegne av alle bosatte i Finnmark og er et eget rettssubjekt. Forvaltningsorganet er selvfinansierende, er momspliktig og mottar ingen offentlig økonomisk støtte. FeFo er i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av fylkestinget i Finnmark.[4] En kontrollkomité har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteens tre medlemmer, fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting, fører tilsyn med styrets virksomhet.[5]

FeFo betegner sine eiendommer og naturressurser som «Finnmarkseiendommen», og bruker betegnelsen «Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat» (norsk og nordsamisk) med forkortelsen «FeFo» om administrasjonsorganet.[6]

Finnmarkseiendommen har hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta og Vadsø.

Direktører i FeFo

  1. Jon Meløy fra 2006 til 2012
  2. Jan Olli fra 2012-2024
  3. Tom Mikalsen fra april 2024

Finnmarksloven

rediger

Utdypende artikkel: Finnmarksloven

Finnmarkslovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Loven trådte i kraft 1. juli 2006, og overførte eiendomsretten til grunnen fra Statskog Finnmark til FeFo. Loven ble til i samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerte slutten på et 25 års langt forarbeid.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger