Særlovselskap

selskapsform

Annet foretak ifølge særskilt lov (SÆR), vanligvis omtalt som særlovselskap, er en norsk selskapsform. Et særlovselskap skiller seg fra andre statlige aksjeselskap og statsforetak ved at hvert enkelt av selskapene er opprettet og drives med hjemmel i en egen lov,[1] eller en lov som gjelder flere selskaper av lignende karakter. Dette omfatter blant annet helseforetak (HF), regionalt helseforetak (RHF), studentsamskipnader og enkelte folkehøgskoler.

Særlovselskapene er i hovedsak opprettet der hovedvirksomheten er et monopol eller brukes som et politisk instrument. Oppgavene varierer fra pengespillforvaltning, næringsvirksomhet, bankvirksomhet til disponering av budsjettpolitiske virkemidler.

Postbanken BA er et eksempel på et tidligere statlig særlovselskap som ikke var i en monopolsituasjon, men som bedrev tjenesteytring i et svært konkurranseutsatt marked. Postbanken har blitt innlemmet i DNB.

Viktige særlovselskaperRediger

AS-betegnelsenRediger

AS-betegnelsen i navnene til enkelte av særlovselskapene er historisk betinget. Vinmonopolet var ved etableringen i 1932 i privat eie. Fram til 1993 var Norsk Tipping AS eid i fellesskap av staten, Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.

ReferanserRediger