Skogeierlag

(Omdirigert fra Skogeierforening)

Skogeierlag er en sammenslutning av andelseiere i et mindre geografisk avgrenset område, og er knyttet sammen gjennom en samarbeidsavtale. Skogeierlaget er valgkrets for andelseierne i sitt område. Ut over dette vil skogeierlagene ivareta oppgaver som faglig forum for skogeiere og som talerør i næringspolitiske saker på kommunalt nivå.

HistorikkRediger

De første skogeierlagene oppstod på slutten av 1800-tallet og hadde som formål å organisere tømmersalget.