Liste over Danmarks innenriksministre

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Danmarks innenriksministre er en liste over innenriksministre i Danmark.

Indenrigsministeriet ble opprettet i november 1848 og første minister var Peter Georg Bang i Regjeringen Moltke II.[1][2]

Danmarks nåværende (2018) innenriksminister er Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra Liberal Alliance. Han har vært økonomi- og innenriksminister i Regjeringen Lars Løkke Rasmussen III siden 28. november 2016.[3]

1848–1855 rediger

Navn Innsatt Avgikk Regjeringer
Peter Georg Bang
(1797–1861)
16. november 1848 21. september 1849 Moltke II
Mathias Hans Rosenørn
(1814–1902)
21. september 1849 13. juli 1851 Moltke II
Frits Tillisch
(1801–1889)
13. juli 1851 28. januar 1852 Moltke III
Moltke IV
Peter Georg Bang
(1797–1861)
28. januar 1852 21. april 1853 Bluhme I
Anders Sandøe Ørsted
(1778–1860)
21. april 1853 29. april 1854 Ørsted
Frits Tillisch
(1801–1889)
29. april 1854 12. desember 1854 Ørsted
Peter Georg Bang
(1797–1861)
12. desember 1854 Bang

1855–1918 rediger

Navn Innsatt Avgikk Regjeringer Parti
Peter Georg Bang
(1797–1861)
18. februar 1856 Bang
Carl Simony
(1806–1872)
18. februar 1856 4. juni 1856 Bang De Nationalliberale
Iver Johan Unsgaard
(1798–1872)
4. juni 1856 18. oktober 1856 Bang
Andreas Frederik Krieger
(1817–1893)
18. oktober 1856 26. juli 1858 Andræ, Hall I De Nationalliberale
Iver Johan Unsgaard
(1798–1872)
26. juli 1858 6. mai 1859 Hall I
Andreas Frederik Krieger
(1817–1893)
6. mai 1859 2. desember 1859 Hall I De Nationalliberale
Christian von Jessen
(1817–1884)
2. desember 1859 24. februar 1860 Rotwitt De Nationalliberale
Ditlev Gothard Monrad
(1811–1887)
24. februar 1860 15. september 1861 Hall II De Nationalliberale
Orla Lehmann
(1810–1870)
15. september 1861 31. desember 1863 Hall II Bondevennernes Selskab
Carl von Nutzhorn
(1828–1899)
31. desember 1863 10. mai 1864 Monrad
Hans Carlsen
(1810–1887)
10. mai 1864 11. juli 1864 Bluhme II
Frits Tillisch
(1801–1889)
11. juli 1864 6. november 1865 Bluhme II
Jacob Brønnum Scavenius Estrup
(1825–1913)
6. november 1865 22. september 1869 Frijs Nationale Godsejere
Wolfgang Haffner
(1810–1887)
22. september 1869 28. mai 1870 Frijs Nationale Godsejere
Christen Fonnesbech
(1817–1880)
28. mai 1870 14. juli 1874 Holstein-Holsteinborg Nationale Godsejere
Fritz Tobiesen
(1829–1908)
14. juli 1874 11. juni 1875 Fonnesbech
Erik Skeel
(1818–1884)
11. juni 1875 29. august 1884 Estrup Højre
Hilmar Finsen
(1824–1886)
29. august 1884 8. august 1885 Estrup Højre
Hans Peter Ingerslev
(1831–1896)
8. august 1885 15. januar 1894 Estrup Højre
Hugo Egmont Hørring
(1842–1909)
15. januar 1894 23. mai 1897 Reedtz-Thott Højre
Vilhelm Bardenfleth
(1850–1933)
23. mai 1897 28. august 1899 Hørring Højre
Ludvig E. Bramsen
(1847–1914)
28. august 1899 24. juli 1901 Sehested Højre
Enevold Sørensen
(1850–1920)
24. juli 1901 14. januar 1905 Deuntzer Venstre
Sigurd Berg
(1868–1921)
14. januar 1905 12. oktober 1908 J.C. Christensen Venstre
Klaus Berntsen
(1844–1927)
12. oktober 1908 28. oktober 1909 Holstein-Ledreborg Venstre
Peter Rochegune Munch
(1870–1948)
28. oktober 1909 5. juli 1910 Zahle I Radikale Venstre
Jens Jensen-Sønderup
(1862–1949)
5. juli 1910 21. juni 1913 Klaus Berntsen Venstre
Ove Rode
(1867–1920)
21. juni 1913 Zahle II Radikale Venstre

1918–i dag rediger

Navn Innsatt Avgikk Regjeringer Parti
Ove Rode
(1867–1920)
29. mars 1920 Zahle II Radikale Venstre
Waldemar Oxholm
(1868–1945)
30. mars 1920 5. april 1920 Liebe Forretningsministerium
Henrik Vedel
(1867–1932)
5. april 1920 5. mai 1920 M.P. Friis Forretningsministerium
Sigurd Berg
(1868–1921)
5. mai 1920 11. juli 1921 Neergaard II Venstre
Oluf Krag
(1870–1942)
18.juli 1921 23. april 1924 Neergaard II & III Venstre
Christen Nielsen Hauge
(1870–1940)
23. april 1924 14. desember 1926 Stauning I Socialdemokratiet
Oluf Krag
(1870–1942)
14. desember 1926 30. april 1929 Madsen-Mygdal Venstre
Bertel Dahlgaard
(1887–1972)
30. april 1929 8. juli 1940 Stauning II Venstre
Knud Kristensen
(1880–1962)
8. juli 1940 9. november 1942 Stauning III & Buhl I Venstre
Jørgen Jørgensen[note 1]
(1888–1974)
9. november 1942 5. mai 1945 Scavenius Radikale Venstre
Knud Kristensen
(1880–1962)
5. mai 1945 7. november 1945 Buhl II Venstre
Ejnar Martin Kjær
(1893–1947)
7. november 1945 18. juni 1947 Kristensen Venstre
Niels Arnth-Jensen
(1883–1966)
30. juni 1947 13. november 1947 Kristensen Venstre
Alsing Andersen
(1893–1962)
13. november 1947 23. november 1947 Hedtoft I Socialdemokratiet
Jens Smørum
(1891–1976)
23. november 1947 30. oktober 1950 Hedtoft I Socialdemokratiet
Aksel Møller
(1906–1958)
30. oktober 1950 30. september 1953 Eriksen Det Konservative Folkeparti
Johannes Kjærbøl
(1885–1973)
30. september 1953 30. august 1955 Hedtoft II & Hansen I Socialdemokratiet
Carl Petersen
(1894–1984)
30. august 1955 28. mai 1957 Hansen I Socialdemokratiet
Søren Olesen
(1891–1973)
28. mai 1957 18. november 1960 Hansen II & Kampmann I Retsforbundet
Hans R. Knudsen
(1903–1962)
18. november 1960 7. september 1961 Kampmann II Venstre
Lars Peter Jensen
(1909–1986)
7. september 1961 26. september 1964 Kampmann II & Krag I Socialdemokratiet
Hans Erling Hækkerup
(1907–1974)
26. september 1964 2. februar 1968 Krag II Socialdemokratiet
Poul Sørensen
(1904–1969)
2. februar 1968 29. juni 1969 Baunsgaard Det Konservative Folkeparti
H.C. Toft
(1914–2001)
11. juli 1969 11. oktober 1971 Baunsgaard Det Konservative Folkeparti
Egon Jensen
(1922–1985)
11. oktober 1971 19. desember 1973 Krag III & Anker Jørgensen I Socialdemokratiet
Jacob Sørensen
(1915–1990)
19. desember 1973 13. februar 1975 Hartling Venstre
Egon Jensen
(1922–1985)
13. februar 1975 30. august 1978 Anker Jørgensen II Socialdemokratiet
Knud Enggaard
(1929–)
30. august 1978 26. oktober 1979 Anker Jørgensen III Det Konservative Folkeparti
Henning Rasmussen
(1926–1997)
26. oktober 1979 10. september 1982 Anker Jørgensen IV Socialdemokratiet
Britta Schall Holberg
(1941–)
10. september 1982 12. mars 1986 Schlüter I Venstre
Knud Enggaard
(1929–)
12. mars 1986 10. september 1987 Schlüter I Det Konservative Folkeparti
Thor Pedersen
(1945–)
10. september 1987 25. januar 1993 Schlüter II, III & IV Venstre
Birte Weiss
(1941–)
25. januar 1993 20. oktober 1997 Nyrup Rasmussen I, II & III Socialdemokratiet
Thorkild Simonsen
(1926–)
20. oktober 1997 23. februar 2000 Nyrup Rasmussen III & IV Socialdemokratiet
Karen Jespersen
(1947–)
23. februar 2000 27. november 2001 Nyrup Rasmussen IV Socialdemokratiet
Lars Løkke Rasmussen
(1964–)
27. november 2001 23. november 2007 Fogh Rasmussen I & II Venstre
Ingen innenriksminister - 23.11.2007 07.04.2009
Karen Ellemann
(1969–)
7. april 2009 23. februar 2010 Løkke Rasmussen I Venstre
Bertel Haarder
(1944–)
23. februar 2010 3. oktober 2011 Løkke Rasmussen I Venstre
Margrethe Vestager
(1968–)
3. oktober 2011 2. september 2014 Thorning-Schmidt I & II Radikale Venstre
Morten Østergaard
(1976–)
2. september 2014 28. juni 2015 Thorning-Schmidt II Radikale Venstre
Karen Ellemann
(1969–)
28. juni 2015 28. november 2016 Løkke Rasmussen II Venstre
Simon Emil Ammitzbøll-Bille
(1977–)
28. november 2016 Løkke Rasmussen III Liberal Alliance

Innenriksministeriet ble nedlagt den 23. november 2007 og opprettet igjen 7. april 2009.

Noter rediger

  1. ^ Regjeringen innleverte sin avskjedssøknad til kongen 29. august 1943 og opphørte samtidig med å fungere. 30. august 1943 – 5. mai 1945 var derfor departementsjefstyre, hvor regjeringenes departementssjefer administrerte sine respektive saksområder.

Referanser rediger

  1. ^ Michael Hertz; Uffe Rasmussen. «Indenrigsministeriet» (dansk). Den Store Danske, Gyldendal. Besøkt 15. november 2018. 
  2. ^ «Regeringen Moltke II» (dansk). Statsministeriet. Besøkt 15. november 2018. 
  3. ^ «Regeringen Lars Løkke Rasmussen III» (dansk). Statsministeriet. 28. november 2016. Besøkt 15. november 2018. 

Kilder rediger