Poul Schlüters fjerde regjering

Poul Schlüters fjerde regjering var Danmarks regjering fra 18. desember 1990 til 25. januar 1993 og bestod av Det Konservative Folkeparti (K) og Venstre (V). Regjeringen gikk under kallenavnet «KV-regjeringen».

Regjeringen tiltrådte etter folketingsvalget 12. desember 1990 og avløste Poul Schlüters tredje regjering.

En rekke ministerposter ble omfordelt da økonomi- og skatteminister Anders Fogh Rasmussen trådte tilbake 19. november 1992. Bakgrunnen var en rapport som en kommissjonsdomstol hadde avlevert dagen før. Rapporten kritiserte ministeren for ved hjelp av «kreativ bogføring» å ha gitt Folketinget ufullstendige og ukorrekte opplysninger om visse disposisjoner i Skatteministeriet. Etter Schlüterregjeringens fall skrev han boken Fra socialstat til minimalstat (1993). Anders Fogh fikk sitt comeback som minister i 2001, da han ble Danmarks statsminister etter Poul Nyrup Rasmussen.

14. januar 1993 avleverte høyesterettsdommer Mogens Hornslet sin rapport om Tamilsaken. Poul Schlüter fant innholdet så belastende for ham selv og Det Konservative Folkeparti, at han samme dag meddelte at regjeringen gikk av. Men noe nyvalg ble ikke utskrevet. 15. januar 1993 utpekte et flertall i Folketinget på Poul Nyrup Rasmussen som forhandlingsleder i forbindelse med dannelse av en ny regjering, og 25. januar 1993 ble Schlüterregjeringen etterfulgt av Poul Nyrup Rasmussens første regjering.

Ministre rediger

Navn Parti Fra Til
Statsminister Poul Schlüter   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Utenriksminister Uffe Ellemann-Jensen   Venstre 18. desember 1990 25. januar 1993
Finansminister Henning Dyremose   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Økonomiminister og skatteminister Anders Fogh Rasmussen   Venstre 18. desember 1990 19. november 1992
Innenriksminister og minister for nordisk samarbeid Thor Pedersen   Venstre 18. desember 1990 19. november 1992
Økonomiminister og innenriksminister Thor Pedersen   Venstre 19. november 1992 25. januar 1993
Skatteminister Peter Brixtofte   Venstre 19. november 1992 25. januar 1993
Forsvarsminister Knud Enggaard   Venstre 18. desember 1990 19. november 1992
Forsvarsminister og minister for nordisk samarbeid   19. november 1992 25. januar 1993
Undervisnings- og forskningsminister Bertel Haarder   Venstre 18. desember 1990 25. januar 1993
Justisminister Hans Engell   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Landbruksminister Laurits Tørnæs   Venstre 18. desember 1990 25. januar 1993
Kirkeminister og kommunikasjonsminister Torben Rechendorff   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Boligminister Svend Erik Hovmand   Venstre 18. desember 1990 25. januar 1993
Fiskeriminister Kent Kirk   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Arbeidsminister Knud Erik Kirkegaard   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Industriminister og energiminister Anne Birgitte Lundholt   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Sunnhetsminister Ester Larsen   Venstre 18. desember 1990 25. januar 1993
Trafikkminister Kaj Ikast   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Miljøminister Per Stig Møller   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993
Sosialminister Else Winther Andersen   Venstre 18. desember 1990 25. januar 1993
Kulturminister Grethe Rostbøll   Det Konservative Folkeparti 18. desember 1990 25. januar 1993

Kilder rediger

Autoritetsdata