Liste over Danmarks finansministre

Wikimedia-personliste etter innehatt stilling eller embete

Liste over Danmarks finansministre er en liste over finansministre i Danmark. Finansministeriet var et av ministeriene som ble opprettet etter marsrevolusjonen i 1848.[1] Den første stats-og finansministeren var Adam Wilhelm Moltke.

Finansminister Parti Tiltredelse Avgang Regjeringer
A.W. Moltke Partiløs 22.03.1848 16.11.1848 Regjeringen Moltke I
W.C.E. Sponneck Partiløs 16.11.1848 12.12.1854 Regjeringen Moltke II, Regjeringen Moltke III, Regjeringen Moltke IV, Regjeringen Bluhme I, Regjeringen Ørsted
C.C.G. Andræ Bondevennernes Selskab 12.12.1854 10.07.1858 Regjeringen Bang, Regjeringen Andræ, Regjeringen Hall I
A.F. Krieger De Nationalliberale 10.07.1858 06.05.1859 Regjeringen Hall I
C.E. Fenger Partiløs 06.05.1859 02.12.1859 Regjeringen Hall I
R. Westenholz Partiløs 02.12.1859 24.02.1860 Regjeringen Rotwitt
C.E. Fenger Partiløs 24.02.1860 31.12.1863 Regjeringen Hall II
D.G. Monrad De Nationalliberale 31.12.1863 11.07.1864 Regjeringen Monrad
Christian Georg Nathan David Partiløs 11.06.1864 06.11.1865 Regjeringen Bluhme II
C.A. Fonnesbech Partiløs 06.11.1865 28.05.1870 Regjeringen Frijs
C.E. Fenger Partiløs 28.05.1870 25.03.1872 Regjeringen Holstein-Holsteinborg
A.F. Krieger De Nationalliberale 25.03.1872 20.06.1874 Regjeringen Holstein-Holsteinborg
C.A. Fonnesbech Partiløs 14.07.1874 11.06.1875 Regjeringen Fonnesbech
J.B.S. Estrup Højre 11.06.1875 07.08.1894 Regjeringen Estrup
C.D. Lüttichau Højre 07.08.1894 23.05.1897 Regjeringen Reedtz-Thott
Hugo Egmont Hørring Højre 23.05.1897 27.04.1900 Regjeringen Hørring
H. William Scharling Højre 27.04.1900 24.07.1901 Regjeringen Sehested
Christopher F. Hage Venstre 24.07.1901 14.01.1905 Regjeringen Deuntzer
Vilhelm Herman Lassen Venstre 14.01.1905 06.04.1908 Regjeringen J.C. Christensen I
J.C. Christensen Venstre 06.04.1908 24.07.1908 Regjeringen J.C. Christensen I
Niels Neergaard Venstre 24.07.1908 12.10.1908 Regjeringen J.C. Christensen II
Charles Brun Partiløs 12.10.1908 16.08.1909 Regjeringen Neergaard I
Niels Neergaard Venstre 16.08.1909 28.10.1909 Regjeringen Holstein-Ledreborg
Edvard Brandes Det Radikale Venstre 28.10.1909 05.07.1910 Regjeringen Zahle I
Niels Neergaard Venstre 05.07.1910 21.06.1913 Regjeringen Klaus Berntsen
Edvard Brandes Det Radikale Venstre 21.06.1913 29.03.1920 Regjeringen Zahle II
H.P. Hjerl Hansen Utenfor partiene 30.03.1920 05.04.1920 Regjeringen Otto Liebe
A.M. Koefod Utenfor partiene 05.04.1920 05.05.1920 Regjeringen M.P. Friis
Niels Neergaard Venstre 05.05.1920 23.04.1924 Regjeringen Neergaard II
C.V. Bramsnæs Socialdemokratiet 23.04.1924 14.12.1926 Regjeringen Thorvald Stauning I
Niels Neergaard Venstre 14.12.1926 30.04.1929 Regjeringen Madsen-Mygdal
C.V. Bramsnæs Socialdemokratiet 30.04.1929 31.05.1933 Regjeringen Thorvald Stauning II
H.P. Hansen Socialdemokratiet 31.05.1933 20.07.1937 Regjeringen Thorvald Stauning II
Vilhelm Buhl Socialdemokratiet 20.07.1937 16.07.1942 Regjeringen Thorvald Stauning II & III
Alsing Andersen Socialdemokratiet 16.07.1942 09.11.1942 Regjeringen Vilhelm Buhl I
K.H. Kofoed Det Radikale Venstre 09.11.1942 05.05.1945 Regjeringen Scavenius[note 1]
H.C. Hansen Socialdemokratiet 05.05.1945 07.11.1945 Regjeringen Vilhelm Buhl II
Thorkil Kristensen Venstre 07.11.1945 13.11.1947 Regjeringen Knud Kristensen
H.C. Hansen Socialdemokratiet 13.11.1947 16.09.1950 Regjeringen Hans Hedtoft I
Viggo Kampmann Socialdemokratiet 16.09.1950 30.10.1950 Regjeringen Hans Hedtoft I
Thorkil Kristensen Venstre 30.10.1950 30.09.1953 Regjeringen Erik Eriksen
Viggo Kampmann Socialdemokratiet 30.09.1953 31.03.1960 Regjeringen Hans Hedtoft II, Regjeringen H.C. Hansen I & II, Regjeringen Viggo Kampmann I
Kjeld Philip Det Radikale Venstre 31.03.1960 07.09.1961 Regjeringen Viggo Kampmann I & II
Hans R. Knudsen Socialdemokratiet 07.09.1961 04.11.1962 Regjeringen Viggo Kampmann I, Regjeringen Jens Otto Krag I
Poul Hansen Socialdemokratiet 15.11.1962 24.08.1965 Regjeringen Jens Otto Krag I & Regjeringen Jens Otto Krag II
Henry Grünbaum Socialdemokratiet 24.08.1965 02.02.1968 Regjeringen Jens Otto Krag II
Poul Møller Det Konservative Folkeparti 02.02.1968 17.03.1971 Regjeringen Hilmar Baunsgaard
Erik Ninn-Hansen Det Konservative Folkeparti 17.03.1971 11.10.1971 Regjeringen Hilmar Baunsgaard
Henry Grünbaum Socialdemokratiet 11.10.1971 19.12.1973 Regjeringen Jens Otto Krag III & Regjeringen Anker Jørgensen I
Anders Andersen Venstre 19.12.1973 13.02.1975 Regjeringen Poul Hartling
Knud Heinesen Socialdemokratiet 13.02.1975 26.10.1979 Regjeringen Anker Jørgensen II & III
Svend Jakobsen Socialdemokratiet 26.10.1979 30.12.1981 Regjeringen Anker Jørgensen IV
Knud Heinesen Socialdemokratiet 30.12.1981 10.09.1982 Regjeringen Anker Jørgensen V
Henning Christophersen Venstre 10.09.1982 23.07.1984 Regjeringen Poul Schlüter I
Palle Simonsen Det Konservative Folkeparti 23.07.1984 31.10.1989 Regjeringen Poul Schlüter I, II & III
Henning Dyremose Det Konservative Folkeparti 31.10.1989 25.01.1993 Regjeringen Poul Schlüter III & IV
Mogens Lykketoft Socialdemokratiet 25.01.1993 21.12.2000 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen I, II, III & IV
Pia Gjellerup Socialdemokratiet 21.12.2000 27.11.2001 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen IV
Thor Pedersen Venstre 27.11.2001 23.11.2007 Regjeringen Anders Fogh Rasmussen I & II
Lars Løkke Rasmussen Venstre 23.11.2007 07.04.2009 Regjeringen Anders Fogh Rasmussen III
Claus Hjort Frederiksen Venstre 07.04.2009 03.10.2011 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen I
Bjarne Corydon Socialdemokraterne 03.10.2011 28.06.2015 Regjeringen Helle Thorning-Schmidt I, II
Claus Hjort Frederiksen Venstre 28.06.2015 28.11.2016 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen II
Kristian Jensen Venstre 28.11.2016 27.06.2019 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen III
Nicolai Wammen Socialdemokratiet 27.06.2019 Regjeringen Mette Frederiksen

NoterRediger

  1. ^ Regjeringen innleverte sin avskjedssøknad til kongen 29. august 1943 og opphørte samtidig med å fungere. 30. august 19435. mai 1945 var derfor departementsjefstyre, hvor regjeringenes departementssjefer administrerte sine respektive saksområder.

ReferanserRediger

  1. ^ Finansministeriet fra Den Store Danske (besøkt 31. januar 2014)