Finansministeriet (Danmark)

Finansministeriet er et dansk ministerium som blant annet har ansvaret for det samlede årlige statsbudsjettet i form av et finanslovforslag som vedtas av Folketinget. Den 24. november 1848 ved ministerialreformen ble det opprettet et samlet finansministerium. Det er en ubrutt linje herfra til det finansministeriet vi kjenner idag.

Sidefasaden av Kancellibygningen («Den Røde Bygning») mot Christiansborg slottsplass, hvor Finansministeriet holder til

I 1968 ble Finansministeriet delt i et finansministerium og et Ministerium for Statens lønnings- og Pensionsvæsen. Dette ministeriet ble nedlagt den 11. oktober 1971 og fagområdet ble overført til det nyopprettede Budgetministeriet som fra 1973 igjen ble lagt inn under Finansministeriet.

I dag består Finansministeriet av henholdsvis:

Eksterne lenkerRediger