Ladegårdsåen

Ladegårdsåen ses her hvor den stadig utildekket lå i midten av veien. Ladegården ligger til venstre i bildet. Fotografi fra siste halvdel av 1800-tallet.

Ladegårdsåen er et vannløp som renner fra Damhussøen under Københavns gater, og munner ut i Søerne, nærmere bestemt Peblinge Sø. Den er ukjent for de fleste, da den fra 1897 ble lagt i rør. I dag løper den under den sterkt trafikkerte Åboulevard, som har tatt sitt navn etter vannløpet.

Ladegårdsåens vann kommer bl.a. fra den oppdemmede Damhussøen som ligger 3 m over vannstanden i Søerne. Ladegårdsåen løper fra Damhussøens nordøstlige ende langs Grøndalen forbi Flintholm og Grøndal Stasjon, hvor den her også var kjent som Grøndalsåen.

Ved Fuglebakken stasjon dreier den av og møter Lygteåen, som kommer fra Utterslev Mose og Emdrup Sø. Lygteåen har gitt navn til veien Lygten ved Nørrebro stasjon. Derfra går Ladegårdsåen inn under Borups Allé, hvor den følger Ågade og Åboulevarden inn til Søerne, hvor den munner ut i Peblingesøen ved Søpavillonen.

Fra Søerne avledes overskytende vann i rør til Østre Anlæg, hvor man kan se at vannet strømmer ut i den sydligste av de små søene. Derfra går den videre til kastelgraven ved Kastellet for endelig å løpe ut ved Langelinie.

HistorieRediger

Ladegårdsåen var oppkalt etter Ladegården som Christian IV bygget i 1620 som avlsgård. Den lå omtrent der hvor Radiohuset ligger i dag. Ladegårdsåen forsynte tidligere byen med drikkevann, og den sørget for å holde vannstanden vedlike i Søerne.

I 1897 ble strekningen Søerne – Bülowsvej lagt i rør under den nye Åboulevarden, og i 1914 fulgte strekningen Bülowsvej – Jagtvej. Den siste rørlegningen fant sted i 1962 og omfattet strekningen Jagtvej – Kronprinsesses Sofies Vej, hvormed åens endelikt ble forseglet.

På Åboulevardens fortau står en druknesten, til minne om en vogn med fire personer, som en gang i begynnelsen av 1800-tallet kjørte i vannet og druknet.