Radiohuset (København)

Radiohuset var hovedkvarter for Danmarks Radio fra 1941 til 2006 og ligger på Frederiksberg. Tomten tilhørte tidligere LadegårdenNørrebro og tjente som kirkegård for de fattige «ladegårdslemmene».[1]

Radiohuset på Rosenørns allé 22, med metropyramidene i forgrunnen.

Huset ble bygget i en tid da radio holdt på å utvikle seg til et massemedium. Behovet for større fasiliteter for den daværende Statsradiofonien meldte seg derfor i økende grad på 1930-tallet. Arbeidene startet i 1936, og allerede i desember 1940 ble det første programmet sendt fra Radiohuset. Bygningen er tegnet av Vilhelm Lauritzen.

Danmarks Radio startet med fjernsynsproduksjon i Radiohuset i 1952, og mellom 1953 og 1958 ble det bygget en ny fløy og påbygget en ekstra etasje. I 1972 ble en nabobygning, Worsaaesvej 17, kjøpt, og koblet til resten av bygningsmassen.

TV-produksjonen ble fra 1963 gradvis flyttet til den nye TV-Byen. Nyhetsprogrammet TV-Avisen ble likevel produsert på Radiohuset frem til 1983.

Radiohuset ble fredet i 1994.[2]

I 2007 flyttet Danmarks Radio ut av Radiohuset. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som kjøpte bygningen fra Danmarks Radio i 2001 og de siste årene leide den ut til DR, har nå flyttet inn i Radiohuset.

Referanser

rediger
  1. ^ Peder Bundgaard: København – du har alt, forlaget Borgen, København 1996, ISBN 87-21-00499-4
  2. ^ «Sag: Radiohuset» (dansk). Fredede & bevaringsværdige bygninger / Slots- og Kulturstyrelsen. Besøkt 25. juli 2018. 

Litteratur

rediger