Kystled er et landsomfattende samarbeid om overnattningstilbud for alle som ønsker å oppleve norsk skjærgård, med både friluftsliv, natur og kystkultur i fokus.

Kystleden utgjøres av over 90 unike overnattingssteder, hvorav de fleste er i kulturhistoriske bygninger som fyr, naust, sjøbuer og liknende. Standarden varierer fra hytter uten strøm til steder som er betydelig mer utrustet. Overnattingsstedene er ikke-kommersielle, og en betydelig innsats fra frivillige ligger bak. De lokale prosjektene styres som oftest av kommuner, lokallag tilsluttet Forbundet KYSTEN, Norsk Fyrhistorisk Forening eller vel- og turistforeninger.

Ordningen er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Norsk Fyrhistorisk Forening, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund.

Den største nettverket finnes i Oslofjorden. I 2022 er det totalt 62 steder tilgjengelig for booking fra Oslofjordens Friluftsråds nettsider.

Oversikt over kystled

rediger

Bilder fra kystleden i Oslofjorden

rediger

Eksterne lenker

rediger