Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan (eller Kvitskriuprestein) er et fenomen av jord- og steinsøyler i Uldalen, en sidedal til Gudbrandsdalen, i Sel kommune.

Kvitskriuprestan
Kvitskriduprestin.jpg
LandNorge Norge

Kvitskriuprestan
61°48′42″N 9°36′19″Ø

Dette er et naturfenomen som oppstår når regnvann skyller bort hardpakket morenemateriale i moreneryggen, men etterlater seg søyler der store steiner ligger som paraplyer og beskytter de underliggende massene mot regn. I tillegg har solen bidratt til å gjøre overflaten hardere og mer motstandsyktig, på samme måte som med soltørket leire. De høyeste søylene er rundt seks meter og er beregnet å være ca. 200 år gamle. «Prestene» trekker seg stadig lenger oppover dalsiden ettersom de eldste faller overende i fronten mens nye vaskes frem av regnvann lenger oppe.

Selv om det finnes flere små forekomster av dette fenomenet i området rundt «Kvitskriuprestan», er dette et fenomen som ikke finnes andre steder i Nord-Europa. Fenomenet finnes imidlertid flere steder i Alpene. Denne naturtypen er ført opp i «Norsk rødliste for naturtyper» som kritisk truet (CR).[1]

Kvitskriuprestan ble fredet som naturminne 24. juni 1977, så alle former for hærverk er forbudt.[2] Det er også forbudt å passere gjerdet som er satt opp for å beskytte søylene.

Kvitskriuprestan

Det er skiltet til Kvitskriuprestan fra E6. Siste del av veien er bomvei. Fra veien må en gå drøyt to hundre meter oppover for å komme til Kvitskriuprestan.

NavnestridRediger

Det er en pågående strid om hva det offisielle stedsnavnet skal være. Det offisielt vedtatte navnet er pr. mars 2008 Kvitskriuprestan, men lokale ønsker skrivemåten Kvitskriuprestein. Enkelte mener at på bokmål/riksmål blir navnet hvitskrudprestene, altså «prestene i hvit skrud», som henspiller på jordsøylenes form og farve. Dette er feil; Skriu betyr skred, altså blir navnet hvitskredsprestene og henspiller på at de ser ut som de står i et hvitt (jord-)skred.[trenger referanse]

Formen Kvitskriuprestein er en skrivemåte som gjengir den lokale uttalen, mens Kvitskriuprestan ligger nærmere norsk rettskrivning (jf. Lov om stadnamn: «Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk (…)»).

Veivesenets skilt på stedet lyder Kvitskriuprestene. På veivisningsskilt ved avkjøring fra E6 er navnet imidlertid skrevet som Kvitskriuprestein.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger