Naturminne

vernestatus

Naturminner er en av de eldste formene for naturvern i Norge. Ifølge Miljøverndepartementet gjenspeiler naturminner «forrige århundreskiftes syn på naturen», gjennom sin vekt på «forekomster» av ulike slag. Fredning som naturminne var hjemlet i § 11 i Lov om naturvern av 1970: «Geologiske, botaniske og zoologiske forekomster som har vitenskapelig eller historisk interesse eller som er særpregede, kan fredes som naturminne».[1][2]

Eiketreet Den gamle Mester i Krødsherad ble fredet i 1914 som det første naturminnet, mest på grunn av sin tilknytning til Jørgen Moes dikt om treet.

Per 2006 var det omtrent 280 biologiske og geologiske enkeltobjekter fredet som naturminne i Norge,[3] for det meste store/gamle trær.

Et biologisk naturminne kan være et enkeltstående eller flere trær, som Ask gods naturminne i Ringerike og Fredriksvern verft naturminne. Et eksempel på et geologisk naturminne er Bjerkøya naturminne i Asker.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Lov om naturvern; lovdata.no
  2. ^ Områdevern og forvaltning. Direktoratet for naturforvaltning. 2001. s. 3; 58. ISBN 8270724653. 
  3. ^ (no) «naturminner» i Store norske leksikon