Kristiansand politikammer

tidligere politienhet

Kristiansand politikammer var et politikammerAgder. Kristiansand fikk egen politimester i 1767. Foruten byen kom politidistriktet etter hvert til å omfatte nabokommunene vest og nord for Kristiansand. Fra 2002 ble Kristiansand politidistrikt en del av det nyopprettede Agder politidistrikt.

HistorikkRediger

Allerede ved reskript 8. august 1738 ble byfogdene beskikket til politimestre i de byene der særskilte politimesterembeter ikke var opprettet. Kristiansand fikk formelt sin politimester ved reskript 8. mai 1767, men embetet ble fremdeles knyttet til byfogdembetet. Først etter at byen fikk sin egen politianordning gjennom instruks 5. juni 1776, kan man si at politiet her var kommet på lik linje med politiet i de tre andre stiftsbyene.

I 1813 ble det i tillegg opprettet et embete som politifullmektig. Byfogden og politimesteren var en og samme person i mange år. Ved kgl. res. 23. juli 1834 ble det lagt opp til en deling av de to embetene, men delingen ble først gjennomført i praksis i 1841. Fram til 1904 hadde politimesteren bare byen som sitt embetsdistrikt.

Ved kgl. res. 6. november 1897 (til gjennomføring av lov om delvis omordning av det sivile embetsverk 21. juli 1894 nr. 5) ble det bestemt at distriktet til politimesteren i Kristiansand skulle utvides og omfatte herredene Tveit, Oddernes, Randesund, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Søgne, Finsland, Bjelland og Åseral av Mandal fogderi, foruten hele Setesdal fogderi. Bestemmelsene fra 1894 og 1897 ble for Lister og Mandals vedkommende iverksatt fra 20. juli 1904, etter kronprinsregentens res. 16. april 1904. Tilsvarende iverksettelse for Aust-Agder kom først etter kgl. res. 14. februar 1919, med virkning fra 20. april 1919, og først da ble Setesdal lagt inn under politimesteren i Kristiansand. Finsland, Bjelland, Grindheim og Åseral ble fra 1. oktober 1921 overført til politimesteren i Vest-Agder (etter kgl. res. 16. juli 1921).

Fra 1. januar 2002 ble Kristiansand politidistrikt en del av det nyopprettede Agder politidistrikt, ledet av en politimester i Kristiansand.

ArkivRediger

Arkivet etter Kristiansand politikammer er avlevert til Statsarkivet i Kristiansand. Arkivet har et omfang på nærmere 400 hyllemeter. Det består av to deler. Den første inneholder de eldste periodene, mens den andre stort sett inneholder nyere perioder.

LitteraturRediger

  • Sverre Ordahl: Kristiansand politimesterembete 200 år (Kristiansand 1976)

Eksterne lenkerRediger