Koren er en norsk slekt som stammer fra tyske Henrik Koren fra Delmenhorst, som ble borger av Bergen i 1614.[1]

Kjente Koren Rediger

Våpenskjold Rediger

Eidsvollsmannen Arnoldus von Westen Sylow Koren satt et segl med våpenskjoldGrunnloven av 17. mai 1814. Det er i klassisistisk stil og har bl.a. blomsterranker i stedet for hjelmklede. Våpenet har i skjoldet et berg med tre grantrær ved siden av tre kornaks fra jorden og under en sol. Som hjelmtegn er det en jernkledt arm som svinger en hammer.[2]

Slektsmedlemmer har i nyere tid brukt et våpenskjold som er firedelt med hjerteskjold. Kornaksene er der i 1. felt, mens armen med hammer er brukt i hjerteskjoldet og som en del av hjelmtegnet.[3]

Slektstre
Treliste
 • Henrik Koren (ca. 1580–1664), født i Delmenhorst, tok borgerskap i Bergen 1614.
  • kjøpmann i Bergen Johan (Jan) Koren, død ca. 1667.
   • Claus Koren (ca. 1657–1696) kapellan i Kvinherad gift med Marie Arentz (1665–1728) [1]
    • Jan (Johan) Claussen Koren (1690–1742) sogneprest i Stord, gift med Drude Marie Smed (1695–1763)
     • Niels Johansen Koren (1718–1784) skipper, senere kjøpmann i Bergen, gift med Christine Theting (1727—79)
      • Ulrich Wilhelm Koren (1747–1826) amtmann i Stavanger, gift med Maren Laurentse Stub (1773-1804)
       • Paul Skonevik Stub Koren (1794–1842) gift med Henriette Christiane Rulffs (1794–1871))
       • Wilhelm Frimann Koren (1801–91) sogneprest vestraat.net
       • Laurentius Stub Koren (1804–1892) sogneprest gift med Anne Johanne Grøgaard (1807–1878)
        • Petter Stuwitz Koren (1844–1931), prost og sogneprest i Fredrikstad
         • Laurentius Stub Koren (1879–1956) prest, gift med Thordis Andrea Mørch (1881–1965)
          • Fridtjof Mørch Koren (1908–1990)
           • Thordis Marie Koren (født 1939)
            • Harald Koren Krohg (født 1963), telesjef i Jara[2]
          • Petter Mørch Koren (1910–2004), jurist og statsråd
        • Paul Fredrik Koren (1846–91) agent
        • Kristian Erhart Koren (1853–1907).
         • Bjarne Koren (1885–1980) og Synnøve Lind (1897–1918)
      • Else Elisabeth Koren (1761–1808) g. prest Hans Ahlertsen Hysing (1764–1843)
       • Ahlert Hysing (1793–1867) lærer, g. Caroline Koren (1801–40; se under)
      • Arnoldus von Westen Sylow Koren (1764–1854), sorenskriver og eidsvollsmann
       • Sara Cornelia Koren (1799–1883) g. Christopher Lund
        • Johan Edvard Ulrik Koren (1833–92) g. Marit Larssen
         • Edvardine Koren (1868–1946) g. Ove Owe
          • Torstein Owe (1900–40) g. Ella Hjelde (1900–78)
           • Baard Owe (1936–2017) skuespiller, g. dansk skuespiller Marie-Louise Coninck
            • David Owe dansk skuespiller, g. skuespiller Marie Askehave
     • Claus Wilhelm Koren (1720–89), krigsråd og kjøpmann i Bergen.
      • Johan Randulf Koren (1758–1825) stiftsoverrettsassessor gift med den danske forfatteren Christiane Koren (1764–1815)
       • Jess Diederichsen Koren (1793–1867) gift med Margrethe Christine Reich (1797–1783)
        • Christian Wilhelm Koren (1816–86) sogneprest, g. Dorothea Christie
         • Daniel Bremer Juell Koren (1858–1948), stiftsamtmann Kristiansand
        • Charlotte Amalie Koren (1831–1910) forfatter
        • Johanne Sigvarda Koren (1835–1899) gift med historikeren Ludvig Daae (1834–1910)
       • Anna Maria Randulf Koren (1794–1827) gift med Jørgen Grimseth Schjelderup (1789–1857)
       • Caroline Mathilde Koren (1801–1840) gift med rektor Ahlert Hysing (1793–1879) i Larvik (slektning, nevnt lenger oppe)
        • Else Elisabeth Hysing (1832–1918) gift med sin fjerne slektning (nevnt lenger opp), nemlig biskop i Iowa, Ulrik Vilhelm Koren (1826–1910)
     • Magdalene Margrethe Koren (1722–1795) gift med Edvard Davidsen Christie (1701–1756)
    • Peter Clausen Koren (1693–1743), kjøpmann i Bergen gift med ho Gjertrud Jonisdotter Egelstorph
     • Claus Peter Koren, skipper gift med Agnethe Catharina de Lange
      • Claus Koren (1779–1830) kjøpmann i Bergen, gift med Johanne Rubach (1790–1840)

Referanser Rediger

 1. ^ Terje Bratberg, Koren i Store norske leksikon.
 2. ^ Eidsvollsmennene – Hvem var de? s. 261.
 3. ^ Norske slektsvåpen, s. 146.

Litteratur Rediger

 • Bjønnes, Anders m.fl (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de? Norsk Slektshistorisk Forening 2014, med biografi av eidsvollsmannen og bilde med omtale av seglet på Grunnloven 17. mai 1814
 • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), side 146.